Mesto prosí chodcov o trpezlivosť, želané práce ukončíme už v októbri

Mesto prosí chodcov o trpezlivosť, želané práce ukončíme už v októbri

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Chodníky Serede sa stali témou jari, leta a tiež jesene tohto roka. V máji mesto začalo so sériou naplánovaných opráv: od Cukrovarskej cez Trnavskú, M. R. Štefánika, SNP, A. Hlinku opäť na inú časť Cukrovarskej, D. Štúra až po Parkovú.
 
Práce spomalil neplánovaný výrub stromov
Jedná sa konkrétne o chodníky v okolí svetelnej križovatky, ktoré už mali byť hotové. „Práce v časti Cukrovarskej boli nečakane prerušené výrubovým konaním. Čakáme na odstránenie dvoch líp, s ktorými sme v časovom harmonograme pôvodne neplánovali. Na opačnej strane chodníkov, od strany prevádzky AB, práve pracujeme, úsek je vybavený dočasnou pešou lávkou pre chodcov. Do konca októbra bude aj tento úsek vynovený a všetky práce budú skončené,“ spresnil Marián Šišo, vedúci Oddelenia rozvoja mesta.
Poslednou etapou opráv chodníkov bude ukončenie rekonštrukcie na Parkovej ulici, kde sa vymieňajú nielen chodníky, ale aj cestná komunikácia.
 
Súbeh investícií spôsobil diskomfort chodcom
Aby toho nebolo málo, aj na strane obchodného domu Progres, sú práve verejné plochy v rekonštrukcií. Jedná sa pritom o úplne inú investíciu. Od roku 2017 rieši Sereď projekt s názvom „Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra“, na ktoré získala projektové peniaze z Európskej únie. Finančne aj realizačne náročný koncept bude vo svojom finále ozdobou mesta, no pred tým musia občania strpieť búracie aj stavebné práce. Priestranstvo sa vynoví, obohatí sa o plochy zelene a zelené prvky, detské ihrisko a mobiliár. Regenerácia vnútrobloku je dnes vo svojej prvej fáze, kedy sa realizujú chodníky a verejné osvetlenie.
 
Prosíme o trpezlivosť
Mesto Sereď prosí chodcov o trpezlivosť. Súbehom prác spojených s viacerými rekonštrukciami v meste aktuálne vznikla situácia, kedy chodci musia strpieť istý diskomfort, aj obchádzky. Úsek v okolí svetelnej križovatky bude pre peších úplne priechodný ešte v októbri 2021.
Mesto prosí o trpezlivosť chodcov, želané práce ukončíme už v októbriMesto prosí o trpezlivosť chodcov, želané práce ukončíme už v októbriMesto prosí o trpezlivosť chodcov, želané práce ukončíme už v októbriMesto prosí o trpezlivosť chodcov, želané práce ukončíme už v októbriMesto prosí o trpezlivosť chodcov, želané práce ukončíme už v októbri