O semaforoch, zmene mena, aj o poplatkoch za smeti. Prečítajte si otázky občanov a odpovede mesta (Sereď komunikuje, 4. časť)

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Svoje otázky na mesto môžete aj Vy zaslať mailom na zuzana.slahuckova@sered.sk, alebo položte otázku na Facebooku Seredských noviniek. 
 
O: Plánuje mesto zabezpečiť namiesto 120l plast.sáčkov odpadové nádoby aspoň na plasty pre obyvateľov rodinných domov? 
O: Dobrý deň, momentálne sa o tomto kroku neuvažuje. Rada však vysvetlím aj súvislosti, pretože logistika zberu separovaných odpadov má širšie nadväznosti, ako sa môže na prvý pohľad zdať: Zber separátov od rodinných aj bytových domov nezabezpečuje mesto, ale OZV (Organizácia zodpovednosti výrobcov), momentálne mesto Sereď spolupracuje so spoločnosťou RECobal. Tento zber v dnešnom formáte, teda do plastových vriec, je pre mesto bezplatný, rovnako ako aj zber vyseparovaného papiera a skla. Mesto dopláca len úhrady (akési pokuty) za znečistený separát (ak je napríklad v plaste sklo, v skle komunál, alebo v papieri oblečenie).
Samozrejme, že mesto môže v prípade potreby vykomunikovať a nastaviť zber do pevných nádob. Obnášalo by to zmenu systému zberu, čo je logistika nakladania odpadu do iného typu vozidla. Tento typ vozidla si vyžaduje na obsluhu viac zamestnancov zberovej spoločnosti. Nový systém zberu spolu s nakúpením nových pevných zberových nádob by teda znamenal navýšenie ceny za zber, ktorú by zberová spoločnosť dala zaplatiť mestu a v konečnom dôsledku by to zaplatil občan v navýšených poplatkoch za smeti.  Takže dnešný, nazvyme ho „štandard“ zberu, do vriec je bezplatný a nový zber do nádob by znamenal navýšenie poplatkov za smeti Seredčanom.
Zmeniť zber do pevných nádob je teda možný. V prípade záujmu môžete oňho požiadať  Oddelenie životného prostredia mesta, ak vás bude s takouto požiadavkou viac, tak sa systém zberu reálne zmení. Len si teda treba uvedomiť a premyslieť, či ste ako občania za takúto službu ochotní platiť viac. 
 
O: Komunálny odpad napr. v Dolnej Strede majú polovičné smetiaky na odpad tym pádom platia menej za smeti, ja mam za týždeň tiež jeden sakel do veľkého smetiaka či s nedá aj nad tým porozmýšľať že platit menej ked nemáme toľko odpadu a separujeme. Ďakujem
O: Dobrý deň, Oddelenie životného prostredia mesta práve pripravuje zmenu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, podľa ktorého bude zber zmesového komunálneho odpadu spravodlivejší a menej finančne náročný. Po kontrole naplnenia nádob s komunálnym odpadom sa zistilo, že zber kuchynských odpadov a pravdepodobne tiež postupné zvyšovanie miery vytriedenia separátov (plasty, sklo, papier) v Seredi prináša svoje ovocie v podobe znižovania objemov netriedeného odpadu (=zmesového komunálneho odpadu). Preto dnes vieme stiahnuť z mesta istý počet 1100 l  čiernych nádob nachádzajúcich sa pri bytových domoch, čím znížime náklady na odvoz odpadov.
Od rodinných domov bude zber taktiež nastavený po novom. Frekvencia odvozu sa plánuje znížiť. Je predpoklad, že keď budú 120 l čierne nádoby vykladané menej často, budú plne naplnené. Toto prinesie mestu úsporu. Avšak, keďže náklady na odvoz odpadov sa vyhodnocujú spätne za celý rok, neočakávajte, prosím, okamžité znižovanie poplatkov za zmesový komunálny odpad.
 
O: Chcela by som informovať aké dokumenty alebo co bude potrebne priniesť / doplniť v prípade, ak budem mat záujem o priezvisko bez koncovky -ová. Obaja s partnerom sme slovenskej národnosti.
O: Stačí prísť na matriku v Seredi (mestský úrad, kancelária číslo 7) a pani Vavrová s Vami spíše potrebné papiere. Nič špeciálne to nebude, len ju informujete o tejto Vašej požiadavke o zmene priezviska bez koncovky –ová. V prípade potreby sa na termíne stretnutia môžete aj vopred dohodnúť, tel. kontakt na matriku je 031 789 2215.
 
O: Vrátia sa niekedy semafory na prechode k Fándlyho škole? Ráno policajti, ale poobede to je veľmi nebezpečné. Ďakujem
Dobrý deň, mesto Sereď už pristúpilo k dopravno-bezpečnostným opatreniam na predmetnej križovatke. Na dvoch priechodoch bolo osadené zvislé inteligentné osvetlenie, ktoré pri detekcii chodca spustí svetelnú signalizáciu. Ďalej boli do vozovky osadené LED gombíky na inteligentné riadenie, ktoré spustia signalizáciu pri detekcii chodca. Súčasťou projektu bolo aj osadenie nového verejného osvetlenia pre zlepšenie svetelných podmienok. Náklady na realizáciu jedného bezpečného priechodu boli v roku 2020 približne 10-tisíc eur. Na základe hore uvedeného mesto Sereď neplánuje ďalšie investície v predmetnej križovatke.
 
O: Bude ešte otvorené mimonovo? Konečne bolo niečo poriadne pre decká v Seredi a je toho ihriska fakt škoda.
Dobrý deň, bohužiaľ nie. Cez leto je aj vždy bude prevádzka zatvorená kvôli horúčavám vo vnútri a v týchto týždňoch sa zasa nebude ihrisko otvárať v súvislosti s protipandemickými opatreniami.