KONIEC ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU RASTLINNÉHO PÔVODU

KONIEC ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU RASTLINNÉHO PÔVODU

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia    
Mesto Sereď oznamuje obyvateľom rodinných domov, že zber 120 litrových hnedých nádob s biologicky rozložiteľným odpadom sa tento rok končí pondelok 15. novembra, resp. štvrtok 18. novembra v závislosti od platného harmonogramu zberu odpadu podľa ulíc.
Posledným dňom zberu čiernych vriec s biologicky rozložiteľným odpadom je pondelok 15. november a konáre sa budú od rodinných domov poslednýkrát zberať utorok 16. novembra.
 
Prosíme občanov, aby rešpektovali stanovené termíny a v ďalších týždňoch už bioodpad nevykladali. Nebude im vyvezený. V prípade potreby je počas celého roka možnosť odovzdať tento druh odpadu priamo na zbernom dvore mesta Sereď. Ďakujeme.
KONIEC ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU RASTLINNÉHO PÔVODU