JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2021

JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2021

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia    
Odpady treba vyložiť na priestranstvo pred Váš rodinný dom v prvý deň zberu v čase do 6:00 hod. rannej v súlade s pokynmi - viď príloha.
JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2021