Vďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódium

Vďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódium

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
Na nábreží Váhu pri Garbiarskej ulici sa tento rok postupne realizuje oddychová zóna, ktorej vybudovanie si zobrali pod patronát skauti z 82. zboru Polaris Sereď.  Cieľom je, aby priestor medzi Váhom a hrádzou pri Garbiarskej ulici začal slúžiť verejnosti na oddych a relax. Plány na jar tohto roku napovedali, že tu pribudnú chodníky, lavičky aj netradičné prvky na sedenie, aby sa umožnil kontakt ľudí s riekou. Myšlienku chce v budúcnosti podporiť aj OZ Vodný hrad, ktoré plánuje  priestor rozšíriť o náučný chodník s informačnými tabuľami pod názvom „Seredské lodné mlyny – zabudnutá história“.
 
Ondrej Kurbel ( poslanec MsZ ), ktorý skautov zastupuje v máji tohto roku pre Seredské novinky k projektu povedal nasledovné: "Realizovať myšlienku Oddychovej zóny Garbiarska môžeme najmä vďaka tomu, že sa nám podarilo získať grant z Nadácie Slovenskej sporiteľne MÁM NA TO. Úspešní sme boli aj pri získaní financií z patricipatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. Na jeseň 2019 sme spolu s Mestom Sereď  a s vojakmi realizovali orezy a čistenie priestoru. Mesto bolo nápomocné aj s odvozom dreva a konárov, ktoré sme počas brigád vypíli.“
 
Postupom času tu skauti vybudovali bylinkovú špirálu, ohnisko a počas brigád pokračovali v čistení okolia. No ako všetko aj tu pandémia spomalila naplánované práce. Počas slávnostného otvorenia nového skautského roka  sa ale všetci zhodli v jednom:  pokračujeme a to čo sme si zaumienili aj dokončíme. A tak sa v sobotu 25. septembra práce na oddychovej zóne opäť naplno rozbehli.  Brigády sa zúčastnili nielen skauti ale aj rodičia. Všetci s úsmevom na tvári a veľkým odhodlaním čistili okolie, osadili veľké lavičky a postavili pódium.
 
Ondrej Kurbel brigádu zhodnotil takto: "Ďakujeme všetkým skautom, oldskautom aj rodičom, ktorí v sobotu riadne zamakali. Viacerí sa rozhodli zostať dlhšie ako bolo plánované a tak sa nám toho podarilo spraviť naozaj veľa. Nielen že sme vytrhali a vykosili nálety, upravili okolie špirály, ale sme aj osadili konštrukcie na naše MEGA_lavičky, z ktorých sme aj prvú dokončili a hlavne: vyrobili sme nové pódium. Je z neho super výhľad na Váh. A ešte sme si aj stihli opekať.  P.S. dnes už bolo na pódiu prvé baletné vystúpenie."
 
Žiadame verejnosť, aby osadené komponenty neničili, nepísali po nich a ani nič nevyrezávali do drevených častí. V okolí udržujte poriadok, ide o spoločný priestor určený na relax a oddych. Nezabúdajte, že to čo v tomto priestore vidíte vybudovali deti s dobrým úmyslom.
 
(foto:Ondrej Kurbel)
 
 
Vďaka skautom pribudla na nábreží Váhu mega lavička a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódiumVďaka skautom pribudli na nábreží Váhu mega lavičky a pódium