Relax do októbra, kaštieľ do decembra. Pozrite si termíny aktuálnych verejných súťaží o nájom majetku mesta Sereď

Relax do októbra, kaštieľ do decembra. Pozrite si termíny aktuálnych verejných súťaží o nájom majetku mesta Sereď

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Máte podnikateľský zámer? Priestory športovej haly Relax a dve časti kaštieľa sú aktuálne v ponuke. Na septembrovom zasadnutí seredského zastupiteľstva sa okrem iného rozhodlo o tom, že športová hala na Mlynárskej ulici a tiež neprenajaté časti kaštieľa budú ponúknuté na prenájom v rámci obchodných verejných súťaží.
 
„Právny a majetkový referát predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh nakladania s majetkom mesta. Mestská športová hala bude od prvého októbra 2021 nevyužitá po nedávnej výpovedi súčasného nájomcu. Mesto sa tiež pokúsi nájsť nájomcu, či nájomcov, do zvyšných dvoch častí kaštieľa, ktoré sú zatiaľ neprenajaté,“ uviedla vedúca právneho a majetkového referátu mesta Daniela Vargová a doplnila, že časť 1 kaštieľa, teda severná časť západného krídla vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2, je prenajatá podnikateľovi od konca roka 2020.
 
Hala Relax: rozhodne účel nájmu a benefity
Mestskí poslanci rokovali o oboch návrhoch a dali im zelenú. V prípade haly Relax nastavili váhu kritérií hodnotenia víťaza tak, že ponúknutá cena nájmu tvorí 20 percent, účel nájmu 70 percent a benefity od nájomcu voči mestu a ním zriadeným organizáciám tvorili desať percent. V prípade zhody rozhodne losovanie. O nájom v tomto priestore môžete zabojovať do 20. októbra 2021 do 12.00 hod., o víťazovi sa rozhodne ešte v ten deň.
 
Kaštieľ: súlad s územným plánom aj benefity pre obyvateľov
V prípade kaštieľa by išlo o dlhodobý prenájom druhej časti kaštieľa o rozlohe 1064 metrov štvorcových, ktorú tvorí južná časť západného krídla a zalomená časť južného krídla bez bastiónu a tretej časti kaštieľa s rozlohou 645 metrov štvorcových, ktorú tvorí rovné južné krídlo. Súťažiaci musí predložiť svoj podnikateľský zámer, účel využitia v súlade s platným územným plánom mesta, objem plánovaných investícií, projektovú dokumentáciu najneskôr do jedného roka od účinnosti zmluvy, či ponúknuť benefity pre mesto vo verejnom záujme a musí splniť aj ďalšie podmienky mesta. Súťažný návrh je potrebné podať do prvého decembra 2021 do 12.00 hod.
 
„O víťazovi bude v obidvoch prípadoch rozhodovať mestskými poslancami zvolená päťčlenná komisia. Mesto si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaže ako neúspešné, alebo zrušiť súťaže,“ uzavrela Daniela Vargová.
Ak vás tieto ponuky oslovili a máte záujem o obhliadky priestorov, dohodnite si termín. Kontakt: peter.kiss@sered.sk, 0918450856, darina.nagyova@sered.sk, 0907642167.
 
Detaily súťaží:
Obchodná verejná súťažkaštieľ: https://www.sered.sk/s46_uradna-tabula/c6848_zamer-mesta-prenajat-nehnutelny-majetok-kastiel
Obchodná verejná súťaž športová hala Relax: https://www.sered.sk/s46_uradna-tabula/c6847_zamer-mesta-prenajat-nehnutelny-majetok-sportova-hala-relax
foto: Z. Slahučková
Relax do októbra, kaštieľ do decembra. Pozrite si termíny aktuálnych verejných súťaží o nájom majetku mesta Sereď Relax do októbra, kaštieľ do decembra. Pozrite si termíny aktuálnych verejných súťaží o nájom majetku mesta Sereď Relax do októbra, kaštieľ do decembra. Pozrite si termíny aktuálnych verejných súťaží o nájom majetku mesta Sereď Relax do októbra, kaštieľ do decembra. Pozrite si termíny aktuálnych verejných súťaží o nájom majetku mesta Sereď Relax do októbra, kaštieľ do decembra. Pozrite si termíny aktuálnych verejných súťaží o nájom majetku mesta Sereď Relax do októbra, kaštieľ do decembra. Pozrite si termíny aktuálnych verejných súťaží o nájom majetku mesta Sereď Relax do októbra, kaštieľ do decembra. Pozrite si termíny aktuálnych verejných súťaží o nájom majetku mesta Sereď Hala Relax. Zdroj: seredsity.sk