Umenie bez hraníc: partnerská návšteva Tišnova v Seredi

Umenie bez hraníc: partnerská návšteva Tišnova v Seredi

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
 
V rámci projektu „Umenie bez hraníc“ spolufinancovaného EÚ v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce sa 17.septembra uskutočnilo ďalšie stretnutie partnerských miest – Tišnova a Serede.  Delegáciu za mesto Tišnov zastupovali: Aleš Navrátil – miestostarosta, Irena Ochrymčuková - etnologička Podhoráckeho múzea v Tišnove a Daria Švecová  z odboru kancelárie starostu a vonkajších vzťahov.  Za Sereď zahraničnú návštevu privítal viceprimátor Ľubomír Veselický.
 
Cieľom projektu Umenie bez hraníc,  je posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom rozvoja a výmeny regionálnych kultúrnych tradícií a spoločenských aktivít. Ide o  niekoľkoročnú spoluprácu, v rámci ktorej sú navzájom  prezentované spoločenské akcie oboch partnerských miest. Po minulé roky sa kultúrne podujatia konali na amfiteátri, no z dôvodu zlého počasia sa tento rok program presunul do divadelnej sály Domu kultúry.
 
Česká strana si v rámci podujatia pripravila divadelné predstavenie KARASOVA DIVADLA z Tišnova. Divadlo obnovilo svoju činnosť v roku 2015 po viac ako dvadsiatich rokoch.  Dnes je súčasťou Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov. Za roky fungovania súbor zrealizoval množstvo predstavení. Do Serede prišli s predstavením TANEC PRO KARLA IV.  Divadlo zvolilo trochu neobvyklý spôsob opisu tohto najslávnejšieho panovníka a to očami jeho štyroch manželiek.
 
Za Slovensko na pódiu vystúpila tanečná skupina LY DANCE UNITED zo Serede pod vedením Aleny Krivosudskej.  Príjemná návšteva skončila prianím ďalšej návštevy opäť o rok.
Umenie bez hraníc: partnerská návšteva v Seredi Umenie bez hraníc: partnerská návšteva v Seredi Umenie bez hraníc: partnerská návšteva v Seredi Umenie bez hraníc: partnerská návšteva v Seredi Umenie bez hraníc: partnerská návšteva v Seredi Umenie bez hraníc: partnerská návšteva v Seredi Umenie bez hraníc: partnerská návšteva v Seredi Umenie bez hraníc: partnerská návšteva v Seredi Umenie bez hraníc: partnerská návšteva v Seredi Umenie bez hraníc: partnerská návšteva v Seredi Umenie bez hraníc: partnerská návšteva v Seredi Umenie bez hraníc: partnerská návšteva v Seredi Umenie bez hraníc: partnerská návšteva v Seredi Umenie bez hraníc: partnerská návšteva Tišnova v Seredi Umenie bez hraníc: partnerská návšteva Tišnova v Seredi Umenie bez hraníc: partnerská návšteva Tišnova v Seredi Umenie bez hraníc: partnerská návšteva Tišnova v Seredi