Memoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbale

Memoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbale

Šport     Iveta Tóthová    
 
Zväz vojakov SR – klub Sereď, občianske združenie UN-VETERAN SLOVAKIA, Ženijný prápor Sereď pod záštitou veliteľa Pozemných síl OS SR a mesta Sereď usporiadali na 11. septembra  IX. ročník „Memoriálu plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR“ v mini futbale. 
 
Plk. Štefan Ivan bol jedným z obetí leteckého nešťastia 19. januára 2006, kedy sa vojenský špeciál An-24 vracal z mierovej misie v Kosove. Neďaleko maďarskej obce Hejce lietadlo narazilo do terénu. Pri tejto katastrofe zahynulo 42 slovenských vojakov. Jedným z nich bol aj plk. Štefan Ivan, ktorý dlhodobo pôsobil v Ženijnom prápore v Seredi. V roku 2007 mu mesto Sereď udelilo Čestné občianstvo mesta Sereď in memoriam. V roku 2014 Štefanovi Ivanovi Trnavský samosprávny kraj udelil „Pamätnú medailu predsedu TTSK – in memoriam“ a v roku 2016 mu bola udelená v Tekovských Lužanoch, kde prežil svoje detstvo, cena „Čestný občan obce In Memoriam“.
 
Štefan Ivan bol v súkromí veľký športovec a miloval futbal. Práve preto bola na jeho počesť v roku 2013 založená generálom Ing. Ondřejom Novosadom tradícia futbalových turnajov. Športového podujatia sa zúčastnil prezident UN VETERAN SLOVAKIA Štefan Jangl, náčelník štábu veliteľstva Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky Roland Bartakovics, primátor mesta Martin Tomčányi a pozvanie medzi ďalšími hosťami prijala aj manželka i dcéra plk. Štefana Ivana.
 
Miestom zápasu priateľského futbalového stretnutia bol mestský štadión ŠKF Sereď. Zápasu  sa zúčastnili 4  družstvá: Ženijný prápor Sereď, AFK Vodra Sereď, UN-Veteran Slovakia a Kikinda Dolná Streda. Hralo sa systémom každý s každým. Jeden zápas trval 2x10 minút. Na regulérny priebeh zápasov dohliadal veliaci poddôstojník Dušan Rožník zo Ženijného práporu Sereď. Počas sobotného dopoludnia vládol na podujatí športový duch ale aj dobrá nálada. Na konci zápasov prebehlo vyhodnotenie.
 
1. miesto družstvo ženijného práporu Sereď, získalo opäť putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR.
2. miesto družstvo UN-Veteran Slovakia
3. miesto družstvo AKF Vodra Sereď
4. miesto družstvo Kikinda Dolná Streda
 
Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Michal Bara z družstva UN-Veteran Slovakia a za najlepších strelcov zhodne Michal Spáčil a Ján Hutaj z družstva Ženijného práporu Sereď.
 
Prezident UN-Veteran Slovakia plukovník v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD. v rámci podujatia odovzdal rad UN-Veteran Slovakia 2. stupňa plukovníkovi v.v. Ing. Ľubomírovi Kolenčíkovi, prvému veliteľovi ženijného práporu mierových síl OSN v misii UNPROFOR a rad 1. stupňa zástupcovi veliteľa ženijného práporu Sereď majorovi Ing. Rastislavovi Duboveckému, ktorému zároveň spoločne s veliacim poddôstojníkom ženijného práporu Sereď nadrotmajstrovi Dušanovi Rožníkovi odovzdal predseda klubu Zväzu vojakov SR Sereď pplk. v.v. Ing. Ondrej Urban pamätnú medailu klubu.
 
 
 
 
Memoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbaleMemoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbale