Lidice pre 21.storočie

Lidice pre 21.storočie

Školstvo a vzdelávanie     D. Braunová, ZŠ Komenského    
Malá česká dedinka Lidice je v našom vedomí známa svojím tragickým osudom počas 2.svetovej vojny, kedy bola nacistami vypálená, zrovnaná so zemou a jej obyvatelia zavraždení. Dnes je to však malebná obec neďaleko Prahy, v ktorej život normálne plynie, obyvatelia chodia do práce a deti do školy. Tragické udalosti pripomína Pamätník  Lidice, ktorý v spolupráci s významnými inštitúciami v oblasti kultúry a dokumentovania histórie  už 16 rokov pripravuje vedomostnú súťaž pre mládež celého sveta pod názvom Lidice pre 21.storočie. Cieľom súťaže je nielen pripomínanie si pamiatky zavraždených obyvateľov, ale i prehlbovanie znalostí detí a mládeže o historických udalostiach 2.svetovej vojny. 
 
     Súťaž určená pre deti a mládež vo veku 10 až 19 rokov prebieha iba v online priestore a jej súčasťou je vedomostný test a literárna práca. Súťaží sa vo dvoch kategóriách a dvoch kolách. Do druhého kola sa dostane 20 najlepších riešiteľov v každej kategórii. V tomto roku sa do súťaže zapojilo takmer 1500 detí, takže prebojovať sa medzi najlepších nebolo jednoduché. Ťažké však neznamená nemožné. Podarilo sa to našej, dnes už bývalej, žiačke, Grétke Braunovej.           
8. septembra 2021 sa zúčastnila v záhrade Lidickej galérie na slávnostnom odovzdávaní ocenení úspešných riešiteľov. Oceňovanie prebiehalo v nádherných priestoroch záhrady a  zúčastnili sa na ňom zástupcovia Pamätníka Lidice, Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry Českej republiky i riaditeľ Ústavu pre výskum totalitných režimov. Ocenené literárne práce čítali českí herci Marie Málková a Vilém Udatný. Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program a po celý čas bolo možné navštíviť Lidickú galériu s dvoma expozíciami výtvarných diel i všetky expozície Pamätníka Lidice.
 
     Keďže organizátori už v tejto chvíli chystajú 17.ročník tejto súťaže, veríme, že naši žiaci zabojujú a podarí sa im uspieť v ďalšom roku.
Lidice pre 21.storočieLidice pre 21.storočieLidice pre 21.storočieLidice pre 21.storočieLidice pre 21.storočieLidice pre 21.storočieLidice pre 21.storočieLidice pre 21.storočieLidice pre 21.storočie