Zreštaurovaná socha v Madona parku nesie odkaz dôležitosti role matky v rodinách

Zreštaurovaná socha v Madona parku nesie odkaz dôležitosti role matky v rodinách

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Pocta materstvu. Aj takýto odkaz by mohli Seredčania vypozorovať zo sochy Matky s dieťaťom, ktorá sa vyníma v strede parčíka na Čepenskej ulici. Mesto počas tohto leta zabezpečilo jej reštaurovanie.
 
Sochu stvoril seredský umelec
Seredské sídlisko na rozhraní ulíc A. Hlinku, Čepenská a Poštová vybudoval závod Niklova huta Sereď pre svojich zamestnancov ešte v 60-tych rokoch minulého storočia. Zelené priestranstvo uprostred sídliska dostalo zároveň do daru sochu Matka s dieťaťom. Jej autorom je seredský rodák Ján Hučko, ktorého diela dodnes zdobia viaceré sídliská napríklad aj v Bratislave.
 
Aj obnovu sochy vykonal Seredčan
Ján Hučko sochu vysekal z vápenca – vratiča a osadil ju na betónový podstavec obložený travertínom. „Za desaťročia povrch sochy čiastočne pokryli machy, huby, uhlíkové čiastočky a rôzne nečistoty z okolia, napríklad peľ z okolitej zelene. Malé poškodenia boli zavinené aj ľudským faktorom. Časom ubudlo z hmoty, prejavilo sa to napríklad na nosoch postáv, prstoch, alebo drapérií,“ vysvetlil reštaurátor sochy Martin Šmigrovský.
 
Reštaurovanie po 60-rokoch hradil mestský rozpočet
Desaťročia bez ošetrenia sa odzrkadlili na vzhľade sochy, a tak počas letných mesiacov tohto roka mestský úrad zabezpečil a uhradil jej obnovu. Stála necelých 2-tisíc eur. „Viackrát sme aplikovali biologicky rozložiteľné herbicídy, ktoré uvoľnili všetku nahromadenú biotu z kameňa. Následne sme ju odstránili skalpelom, kefou aj prúdom vody. Na soche boli veľmi viditeľné usadeniny uhlíka, čo boli v podstate sadze z komínov, keďže kedysi sa vykurovalo uhlím. Časti, ktoré časom zvetrali sme tmelili a retušovali. Napríklad nos matky bolo potrebné nanovo kompletne vytvoriť. Keď bola modelácia hotová, napustili sme celú sochu roztokom, ktorý zaručí dlhú životnosť. V dnešnom stave tak socha vydrží 10 až 15 rokov, no životnosť kameňa môže byť až tisíc rokov. Sochu sme ošetrili aj proti šíreniu mikroorganizmov a úplne na záver sme sochu aj podstavec ošetrili ochranným hydrofóbnym  náterom,“ popísal postupnosť prác umelec Šmigrovský.
 
Ojedinelé reštaurovanie
V Seredi teda dostala socha z čias bývalých šancu na dlhší život. „Má vysokú umeleckú hodnotu. Jedná sa o kúsok z dielne sochárskej rodiny Hučkových, ktorých meno je v našich kruhoch zvučné. Nadčasovosť seredskej Matky s dieťaťom spočíva v tom, že prechádza z jedného politického zriadenia do iného bez toho, aby ideové znaky prevážili nad estetickými hodnotami sochy. Sochárske zvládnutie výrazu a priestorové vnímanie majú hodnotné prvky školeného a citlivého výtvarného prejavu autora,“ vysvetlil umeleckú hodnotu Šmigrovský. Doplnil, že v našich končinách bolo neblahým zvykom odstraňovať pamiatky bývalých čias. Pritom nesú v sebe kus našej vlastnej histórie. „Táto socha v Madona parku môže divákovi sprostredkovať emóciu, ktorú chcelo sprostredkovať dané obdobie. Socha Matka s dieťaťom v sebe nesie posolstvo pokoja a dôležitosť role matky v rodinách a v našej spoločnosti,“ myslí si Martin Šmigrovský.
 
Pozornosť by si zaslúžili ďalšie pamiatky
Reštaurátor upozornil, že v meste sa nachádzajú viaceré sochy, ktoré by si zaslúžili odbornú reparáciu. „Všímam si najmä stav sakrálnych pamiatok v meste. Najviac je znehodnotený  barokový stĺp so sochou Immaculaty pri kostole. Potom, aj kríž v Hornom Čepeni by potreboval profesionálny zásah, nakoľko nedávna neodborná reparácia mu skôr uškodila a reálne uberie životnosť. Spomeniem tiež sochu svätého Jána Nepomuckého, ktorá je viditeľná z rýchlostnej cesty v smere na Trnavu,“ vymenoval Šmigrovský.
 
Očakávaný Legionár bude čoskoro odovzdaný verejnosti
Rodina Šmigrovských má momentálne vo svojej dielni aj nadrozmernú sochu Legionára. Na jej dokončenie a osadenie na pôvodné miesto, pred budovu seredskej radnice, už ostávajú posledné týždne. „Všetko ide podľa plánu a koncom októbra dostane mesto Sereď krásnu dominantu. Práce sú z našej strany takmer na konci, potrebujeme dokončiť betónový podstavec a hotovú sochu osadiť. Jediné, čo nám momentálne ostáva vyriešiť je, ako hotovú a osadenú 3,5 metrovú sochu na 3 metrovom podstavci skryjeme pred očami ľudí do doby jej slávnostného odhalenia,“ uzavrel rozhovor Martin Šmigrovský.
Socha pred reštauráciouSocha pred reštauráciouSocha pred reštauráciouSocha pred reštauráciouSocha pred reštauráciouSocha v procese reštaurácieSocha v procese reštaurácieSocha v procese reštaurácieSocha v procese reštaurácieZreštaurovaná socha v Madona parku a jej reštaurátor, umelec Martin ŠmigrovskýSocha Matka s dieťaťom pred a po reštauráciíSocha po reštauráciíSocha po reštaurácií