Očná lekárka v Seredi ukončila svoju činnosť. Poliklinika hľadá nového lekára

Očná lekárka v Seredi ukončila svoju činnosť. Poliklinika hľadá nového lekára

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Dlhé roky ordinovala na poliklinike v Seredi oftalmologička MUDr. Erika Klobušická. V jej ambulancii boli pokytované služby ako vyšetrenie zrakovej ostrosti, meranie očného tlaku, fotometria, perimetria, vyšetrenie farbocitu, očného pozadia a ďalšie pre pacientov dôležité vyšetrenia. Medzi najčastejšie ochorenia s akými sa stretávala boli šedý a zelený zákal, syndróm suchého oka a poškodenie očí v súvislosti s inými chorobami ako diabetes či reumatické ochorenie. Samozrejme najdôležitejšie boli preventívne prehliadky, pretože včasným odhalením choroby sa zvyšuje miera úspešnej liečby. 
 
Doktorka Klobušická ale ukončila na poliklinike v Seredi pracovný pomer a otvorila si lekársku prax v inom regióne. Stále častejšie sa pacienti pýtajú na nastupujúceho lekára, resp. kam majú ísť v prípade potreby na vyšetrenie.  Tomáš Kráľ zo spoločnosti ProCare a Svet zdravia nás informoval, že poliklinika Sereď vytrvalo hľadá za MUDr. Klobušickú náhradu. Pacienti sú zatiaľ provizórne posielaní do zariadení v Galante a Nitre. 
 
Ak máte vážne zdravotné problémy a nemáte možnosť cestovať, očné vyšetrenie v Seredi poskytujú aj súkromné oftalmologické ambulancie:
 
- OFTEVA s.r.o., na Vinárskej 4450/A - Perlovka II
alebo
- Marcel Bartoš na Námestí slobody 4283/368.
 
foto:archív SN
Očná lekárka v Seredi ukončila svoju činnosť. Poliklinika hľadá nového lekára