Stretnutie " Bližšie k sebe "

Stretnutie " Bližšie k sebe "

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
 
V sobotu 21. augusta sa v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Seredi konalo spoločné stretnutie klientov zariadenia s ich rodinnými príslušníkmi a priateľmi. Pozvanie prijali aj zástupca primátora Ľubomír Veselický a starosta obce Dolná Streda Ľuboš Šúry. Podujatie nieslo názov "Bližšie k sebe" a bolo príjemným spestrením všedných dní v zariadení.
 
Podobné stretnutie sa konalo v decembri 2019 a v tomto trende chcela riaditeľka Milada Floriánová pokračovať ďalej: "Minuloročná akcia Deň rodiny sa stretla s pozitívnym ohlasom a chceli sme ju pravidelne opakovať. Žiaľ epidemiologická situácia nám to nedovolila.Teraz sme cítili, že musíme niečo vymyslieť a tak vzniklo stretnutie s príbuznými, ktorí prejavili záujem k nám zavítať. Veď dlhý čas sme mali k sebe veľmi ďaleko. Celé podujatie bolo organizované s cieľom vzájomnej podpory, porozumenia a vďačnosti za výdrž a trpezlivosť v ťažkých dňoch, ktoré sme prežili a ktoré nás možno ešte čakajú."  V úvodnom príhovore ďalej riaditeľka spomínala na obdobie pandémie, izolovanosti ale aj obetavosti personálu.  Prítomných oboznámila so zmenami, ktoré v zariadení vykonali: pribudli oddychové stánky,  bola vymenená sanita,  nábytok, interiér dostal novú maľovku a bolo zakúpené rehabilitačné zariadenie.  Domov získal aj financie na zriadenie senior ihriska.  Klientov čakajú rôzne novinky, výlety ale napríklad aj lekcie používania moderných technológií. Na záver riaditeľka poďakovala mestu Sereď za stálu podporu, zamestnancom za špičkovú opateru klientov a vyjadrila presvedčenie, že sa takéto príjemne stretnutia stanú pravidelnými.
 
Po príhovore nasledoval kultúrny program. Zaspievať prišiel spevokol Pohoda z Denného centra pre seniorov a z Detvy sem zavítala  tanečná skupina Radosť  a spevácky súbor Senior. Spolu s chutným občerstvením si sobotňajší deň všetci pochvaľovali.
 

 
Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie Stretnutie