Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie občanov a kolektívov mesta Sereď

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie občanov a kolektívov mesta Sereď

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď každý rok  udeľuje  osobám alebo kolektívom, ktorí sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili
o hospodársky, sociálny alebo kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a šírenie dobrého mena v zahraničí
 
 Cenu mesta Sereď
a
Čestné občianstvo mesta Sereď.
 
Ide o jednu z možností ako vyjadriť poďakovanie spoluobčanom za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky dosiahnuté v najrôznejších oblastiach verejného života. Ide napríklad o  oblasť vedy a techniky, umenia a kultúry, školstva, športu, zdravotníctva, bezplatného darcovstva krvi a záchrany života, ochrany životného prostredia, pôdohospodárstva a priemyslu, publicistiky a verejného života, sociálnej starostlivosti, charity, cirkvi, bezpečnosti, ochrany verejného poriadku a majetku a iné mimoriadne zásluhy.
 
Návrh na ocenenie pre jednotlivé osoby,  kolektívy či organizácie môžu podávať všetci občania starší ako 18 rokov a to na Mestskom úrade v Seredi. O tom, kto z navrhnutých osôb či kolektívov získa ocenenie rozhodne koncom roka Mestské zastupiteľstvo hlasovaním. Cena je odovzdávaná zvyčajne v januárovom termíne.
 
Návrhy môžete podávať do 30. septembra 2021.
 
Podrobnosti, ako aj vzory návrhov, získate na internetovej adrese www.sered.sk, na pulte prvého kontaktu, resp. na organizačnom oddelení  MsÚ, č.dverí 7.
Pri prihlasovaní osobností na ocenenie, vypíšte návrh podľa priloženého vzoru.
 
Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie občanov a kolektívov mesta Sereď