Seredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s hendikepovanými deťmi

Seredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s hendikepovanými deťmi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Adamko Maxián nemal to šťastie, aby sa narodil ako zdravé dieťa. Jeho život sprevádza niekoľko vážnych diagnóz, s ktorými statočne bojuje nielen on ale aj jeho rodina.  Tá na neustále rehabilitácie, špeciálne terapie a dôležité operácie vynaložila už nemalé finančné prostriedky.  Keďže z vlastných skúseností vedeli, aké sú liečebné procedúry hendikepovaných detí nákladné, rozhodli sa založiť občianske združenie a pomáhať ďalej. Združenie nesie názov Adamov Svet.
 
Cieľom OZ Adamov Svet  je poskytovanie sociálnej, finančnej a materiálnej pomoci rodinám s hendikepovanými a ťažko chorými deťmi, zlepšovanie ich životných podmienok a sociálneho statusu,  kompenzácia ich obmedzení, odstraňovanie izolácie, podpora náhradnej komunikácie a integrácie do spoločenského života.

Spoluzakladateľka združenia Henrieta Lukáčová vysvetlila v čom bude pomoc spočívať:  „Združenie má v pláne organizovať spoločné voľnočasové aktivity pre rodiny s hendikepovanými a ťažko chorými deťmi, vytvárať priestor pre vzájomnú komunikáciu, socializáciu a výmenu skúseností, organizovať spoločenské, benefičné, kultúrne a športové podujatia prístupné širokej verejnosti. Zároveň chce združenie získavať prostriedky na svoju činnosť formou darov, verejných zbierok, 2 % dane z príjmu fyzických alebo právnických osôb, príspevkov, grantov a dotácií.“
 
Združenie bolo založené 20. júla 2021 a jeho spoluzakladateľom je aj Adamkov otec Rastislav Maxián. Ten sa rozhodol občianske združenie spropagovať a prvé financie vyzbierať formou charitatívneho behu. Svoju trasu odštartoval  24. júla v Nemecku, konkrétne z mesta Norimberg. Bežal cez celú Českú republiku až na Slovensko. A keďže je Seredčan, kde inde by mohol byť cieľ ako v Seredi, kde dobehol 3. augusta. So svojim príručným vozíkom odbehol celkom úžasných 575 km.
 
 
Na Námestí slobody ho už čakala rodina, priatelia, predstavitelia mesta aj médiá. Jeho emotívny príchod, kedy Rastislav na kolenách objímal svojho syna  nenechalo nikoho chladným. Hoci unavený a vysilený ochotne poskytol rozhovor, v ktorom poďakoval všetkým, ktorí ho podporovali a pomáhali: "Myšlienka založiť združenie a odprezentovať ho charitatívnym behom vznikla spontánne, kedy som myslel na všetky rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť operácie svojich detí,  aby im dopomohli k lepšiemu zdravotnému stavu. My sme si s manželkou dokázali našetriť na operáciu syna, ktorá prebehne v auguste v Kladne,  ale veľa rodín je vo finančnej tiesni. Niekedy si nevedia zabezpečiť ani len cestu do programu, aby sa dostali vôbec k nejakej operácii. Chcem takýmto rodinám pomôcť ... aby sa dostali k operáciám hneď a nečakali na pomoc od štátu a iných inštitúcii. Chcem aby sme boli takou prvou kotvou alebo pomocou pre tieto rodiny."
 
Združenie má založený transparentný účet a prvé peniaze, ktoré už postupne prichádzajú, poputujú ihneď rodinám či už na Slovensku alebo do Českej republiky.  OZ môže očakávať pomoc aj od mesta Sereď.  Zástupca primátora Ľubomír Veselický  povedal: „ Naše mesto je známe tým, že podobné akcie, ako je táto podporuje. Sme žiaľ v situácii, že nie štát ale dobrovoľné organizácie musia vynakladať veľké úsilie na to, aby tí čo sú odkázaní na pomoc dostali minimum, čo k životu potrebujú. Ja som veľmi rád, že naše mesto, na čele s primátorom a poslancami, chápeme túto situáciu a pokiaľ niekto potrebuje pomoc, ako je to v tomto prípade,  nikto neváha.  Berieme ako samozrejmosť prispieť, zasiahnuť alebo aj motivovať ostatných ľudí k pomoci.“
 
Adamkov otec  ukázal verejnosti, že pre dobrú vec sa oplatí obetovať čas a energiu. Že aj v dnešnej dobe sa dá pomáhať druhým nezištne a s veľkým srdcom.
Seredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmiSeredčan Rastislav Maxián odbehol 575 km, aby pomohol rodinám s chorými deťmi