Denné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosť

Denné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosť

 
Denné centrum pre seniorov sa nachádza na Jesenského ulici a je miestom, kde sa pravidelne stretávajú dôchodcovia z nášho mesta. Pod vedením Jozefa Valábka centrum organizuje pre členov zaujímavé kultúrne podujatia, zájazdy, prednášky či športové hry.
 
Pred rokom bolo mesto z dôvodu pandémie nútené  centrum zatvoriť. Všetkým seniorom to bolo ľúto, nakoľko  boli naučení žiť spoločenským životom. Dlhé mesiace sa nemohli stretávať a aktívne tráviť voľný čas.  Nateraz sa ale zdá, že zlé časy pominuli a tak sa činnosť klubu v nedeľu 18. júla opäť obnovila. A seniori začali pekne zrezka - tanečnou rehabilitáciou.
 
Úvodné slovo mal vedúci DC Jozef Valábek, ktorý všetkých srdečne privítal a vyjadril presvedčenie, že sa podobná situácia aká tu vládla počas uplynulého obdobia viac nezopakuje. K mikrofónu sa  následne postavila skupina Naši, ktorá hrala piesne do tanca i do spevu. Seniori sa zabávali a rozprávali si medzi sebou všetky novinky, ktoré behom roka zažili.
 
Už v najbližšom období je pre členov centra pripravená súťaž v bowlingu, petangu či šipkách.  V prípade dostatočného počtu záujemcov čakajú seniorov zájazdy, spoločné kúpanie, návšteva koncertov či pripomenutie Slovenského národného povstania. O plánované podujatia mnohí už teraz s potešením prejavili záujem.
 
Denné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosťDenné centrum pre seniorov obnovilo po roku svoju činnosť