Letný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnus

Letný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnus

Školstvo a vzdelávanie     ZŠ Komenského    
Konečne sme sa dočkali leta a veľkých prázdnin. Tak ako aj po minulé roky sme spoločne prežili letný tábor v areáli školy. Deti sa rozdelili do vekovo zmiešaných tímov, kde spoločne súťažili v rôznych kategóriách. Vyrobili  sme si svoje vlajky s názvami a obrázkami, ktoré ich vystihovali. Bolo poriadne teplo a tak nemohli chýbať vodné hry. Nechýbala aj vychádzka do prírody, kde sme objavili krásne ihrisko a našli ,,poklad- kešku“, ukrytý v prírode. Deti si vyrábali rôzne náramky, kľúčenky, svietniky a podobne, ktoré si postupne vkladali do svojich vlastnoručne vyzdobených taštičiek. Na záver si ich hrdo odniesli domov. Zábava nechýbala ani pri rôznych kvízoch a logických súťažiach, kde si deti preverili svoje vedomosti. Bol to týždeň plný radosti, smiechu, zábavy a pekných zážitkov. Tým, ktorí už nepokračujú s nami ďalej, želáme ešte krásne prázdniny.
Letný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnusLetný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnus