Informácia zo zasadnutia Krízového štábu mesta SEREĎ zo dňa 06.07.2021

Mestský úrad     Krízový štáb mesta Sereď    

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ

zo dňa 06.07.2021

.......................................................................................................................................................

·        Testovanie na COVID-19:

Od 01. júla 2021 sú v prevádzke tieto MOM-ky v okrese Galanta:

NsP Sv. Lukáša Galanta,Hodská 373/38, 924 22 Galanta,                                     https://sk.lab.online/     

                         

Phoenix Corporation, s.r.o.,  29.augusta, Galanta (BUS), Po - Ne: 08:15 - 13:15    https://momky.sk

Autoprofit Estate a.s., Šaľská 743/2, Galanta,          Po, St, Pi, So: 09:00 - 13:15 a 14:00 - 17:00 

Phoenix Corporation, s.r.o., Trnavská cesta 6, Sereď Po - Ne: 08:30 - 13:30  https://momky.sk 

·        Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

a.      Maximálna teplota

2. stupeň

Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35°C):

a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,

b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,

c) dodržiavať pitný režim.

                                                                                                                                     3. stupeň

Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40°C):

a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,

b) dodržiavať pitný režim,

c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,

d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením (pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.).

 

b.      Vietor

2. stupeň

Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20 m/s alebo nárazy > 25 m/s):

a) nezdržiavať sa na voľných plochách,

b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,

c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,

d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,

e) nepúšťať von deti,

f) zabezpečiť domáce zvieratá,

g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,

h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po otvorených veterných plochách,

i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň,

 j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.

 

3. stupeň

Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3, priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s):

a) keď nie je nutné, nevychádzať z domu,

b) nezdržiavať sa na voľných plochách,

c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,

d) nepúšťať von deti,

e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,

f) zabezpečiť žeriavy.

 

c.       Búrky

2. stupeň

Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky s úhrnmi (BD2, >30mm za 1 h) a nárazy vetra s rýchlosťou (BV2, >25m/s):

a) nezdržiavať sa na voľných plochách,

b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,

c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,

d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,

e) zabezpečiť domáce zvieratá,

f) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,

g) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,

h) vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy (pozor na ich prípadné zatopenie),

i) nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,

j) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

 

3. stupeň

Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm za l h) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):

a) keď nemusíte, nevychádzať z domu,

b) nepúšťať von deti,

c) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,

d) nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,

e) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),

f) zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

                                                        d.      Dážď

2. stupeň

Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12 h): v prípade kritického nedostatku času: Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto. Pokiaľ máte dostatok času:

a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,

b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí,

c) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,

d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,

e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,

f) zobrať si nepremokavú obuv a odev,

g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),

h) informovať svojich susedov,

i) pripraviť evakuáciu zvierat,

j) pripraviť si evakuačnú batožinu,

k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

 

3. stupeň

Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, > 70mm za 12 h):

a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v hromadných informačných prostriedkoch,

b) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),

c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),

d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,

e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.

 

e.       Hmla

2. stupeň

Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2, < 100m):

Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod, a keď nie je možné rozoznať okraj cesty odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadať najbližšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla rozplynie.

 

3. stupeň

Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 50m):

Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov

 

f.       Tornáda a veterné smršte

Postupy obyvateľov:

·         z vyšších poschodí sa snažiť schodiskom dostať čo najnižšie – najlepšie do pivníc

·         ak bytová jednotka nemá pivnice – zdržiavať sa v stredových chodbách, ktoré sú najpevnejšími časťami stavby, resp. tam kde sú najpevnejšie statické múry

·         v rodinných domoch využiť priestory pivníc, resp. kúpeľne a v nich napr. do vane a prikryť sa matracmi či iných miest, kde sú najsilnejšie preklady a múry.