Profesor Pavol Mešťan si prevzal ocenenie ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎ

Profesor Pavol Mešťan si prevzal ocenenie ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎ

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi na rokovaní v novembri 2020 schválili udeliť  ocenenie ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎ Prof. PhDr. Pavlovi Mešťanovi, DrSc., za vynikajúce zásluhy v akvizícii a prezentácii múzejných zbierkových predmetov a publikačných výstupoch ako aj za autorstvo a realizáciu Múzea holokaustu v Seredi. Podľa vedúcej Organizačného oddelenia na MsÚ Silvii Adamčíkovej došlo vzhľadom k epidemiologickým opatreniam k osobnému odovzdaniu ocenenia až v júni tohto roku. Pavol Mešťan si z rúk primátora Martina Tomčányiho prevzal plaketu, finančný dar ale aj kyticu kvetov ako znak úcty a uznania.
 
Profesor Pavol Mešťan  je zakladateľom a dlhoročným bývalým riaditeľom Múzea židovskej kultúry v Bratislave a zároveň námestníkom generálneho riaditeľa SNM pre Úsek múzeí národnostných menšín. Je autorom a realizátorom myšlienky pietneho využitia bývalého areálu pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Pod jeho vedením bolo zrenovovaných šesť pôvodných barakov. V štyroch je umiestnená stála expozícia Múzea holokaustu a ďalšie sú určené na sprievodné aktivity pre návštevníkov a zázemie pre pracovníkov múzea. Profesor Mešťan je autorom mnohých publikácií. Je členom Vedeckej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, členom medzinárodných komisií pre boj proti antisemitizmu Academic Response to Antisemitism and Racism in Europe v Londýne a Univerzity v Tel Avive, riešiteľom početných domácich i zahraničných vysokoškolských projektov. Zásluhou profesora Mešťana sa Mesto Sereď dostalo na svetovú mapu miest, ktoré si pripomínajú holokaust.
 
Ocenením CENA MESTA SEREĎ a ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎ mesto každoročne vyjadruje svoje uznanie osobnostiam, ktorých mimoriadny prínos prispel k rozvoju mesta a k šíreniu jeho dobrého mena doma i v zahraničí prostredníctvom ocenení. Podať návrh na ocenenie jednotlivých občanov alebo kolektívov môže podať ktokoľvek  počas celého roka.
 
Profesor Pavol Mešťan si prevzal ocenenie ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎProfesor Pavol Mešťan si prevzal ocenenie ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎ