Nové autobusové prístrešky v meste

Nové autobusové prístrešky v meste

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s. pristúpila v meste Sereď k výmene dvoch autobusových prístreškov na zastávkach MHD. Staré opotrebované zastávky boli odstránené a nahradené modernými presklenými typmi. Časom by tu mala pribudnúť zeleň, ktorá čiastočne prístrešky zatieni. Výmena sa uskutočnila na uliciach Dolnočepenská a Vážska.
 
SAD Dunajská Streda a.s. má s mestom Sereď podpísanú Koncesnú zmluvu na poskytovanie služby vo verejnom záujme a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta. Cestujúcej verejnosti nové prístrešky výrazne spríjemnia čakanie na spoj verejnej dopravy.  Nehovoriac o tom, že prispeli ku krajšiemu vzhľadu tejto lokality.
Nové autobusové zastávky v mesteNové autobusové zastávky v mesteNové autobusové zastávky v mesteNové autobusové zastávky v mesteNové autobusové zastávky v mesteNové autobusové zastávky v meste