Čo je pre nás nebezpečnejšie

Čo je pre nás nebezpečnejšie

Životné prostredie a príroda     Ľubomír Veselický    
 
V ostatnom čase zarezonovala vo verejnosti  výzva Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu. Z rozhovorov so zainteresovanými som sa dozvedel, že k pripojeniu  na vybudovanú kanalizačnú sieť  nebránia vždy iba finančné dôvody. Podľa  viacerých zistení v teréne sú niektorí vlastníci nehnuteľností  natoľko smelí, že sa do kanalizácie pripojili bez prihlásenia u ZsVS.  Sú aj takí, ktorí obsah svoje žumpy pravidelne vypúšťajú pomocou kalového čerpadla na svoj pozemok, na ktorom potom pestujú zeleninu. Dôsledky  znečistenia spodných vôd odpadovými vodami  nepatria medzi utajované skutočnosti.  Internet je plný takýchto informácií. Príklad:  Escherichia coli  je súčasťou obsahu hrubého čreva a jej prítomnosť vo vode znamená znečistenie vody výkalmi. Od užívania takejto vody je už iba krôčik k hnačkovému ochoreniu a vážnej infekcii.  Pri tom nemusí ochorieť sám znečisťovateľ ale aj ten, kto nie je dosť opatrný a užíva vodu zo studne  vykopanej neďaleko od výkalmi „zušľachťovaného“  pozemku.
 
V blízkom Rakúsku problém s  „dobrovoľnosťou“ pripojenia sa na verejnú kanalizáciu  vyriešili jednoducho. Každý vlastník objektu aj oficiálne nepripojený na kanalizáciu platí vodárenskej spoločnosti  poplatok, akoby pripojený bol. Preto sa každý radšej pripojí, a zbaví sa nákladov  na individuálnu likvidáciu odpadových vôd. Pre dobré nápady teda nie je potrebné chodiť ďaleko.
 
Nedávno som tento výrok už použil a  použijem ho znova. Čistota mesta je odrazom ducha a mysle ľudí, ktorí v ňom žijú. Papieriky na chodníkoch a verejných plochách, nedopalky z cigariet, obaly z cukríkov, oblátok, plastové fľaše, to všetko je náš obraz. Odpad z obalov  nebezpečný.  No nevypúšťanie  výkalov  do kanalizácie je nebezpečnejšie ešte viac. Pritom  ich likvidovanie  má každý  tvorca tohto odpadu len vo vlastných rukách.
 
fotografie ukazujú čističku odpadových vôd v Dolnej Strede
Čo je pre nás nebezpečnejšieČo je pre nás nebezpečnejšieČo je pre nás nebezpečnejšieČo je pre nás nebezpečnejšieČo je pre nás nebezpečnejšieČo je pre nás nebezpečnejšie