Program mestského múzea Sereď na mesiace júl a august

Kultúra a divadlo     Mária Diková