Návšteva v školskej knižnici

Návšteva v školskej knižnici

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. H. Eliášová    
V utorok – 15. júna prišiel k nám do školy pán Dr. Andreas Cernuska -  rodák zo Serede a žiak
našej školy – ZŠ Jana Amosa Komenského, ktorý žije v Rakúsku a píše knihy pre deti
a mládež. Neprišiel naprázdno, daroval školskej knižnici  kopec kníh z vlastnej tvorby.  Je to
trilógia  s názvom Agu – 1 Tajomstvo starého zrkadla, 2 Boj o červený diamant a 3 Expedícia
do mesta Baas. Keďže autor žije v Rakúsku, darované knihy sú v nemčine aj v slovenčine.
 
Deviatakom – nemčinárom, ktorí s ním besedovali porozprával veľa zaujímavých vecí: ako sa
dostal k písaniu kníh, prečo píše knihy pre deti a mládež, čo ho inšpiruje k písaniu, ale aj ako
sa  žije v Rakúsku a ako sám začínal v tejto krajine. Zdôraznil im hlavne, že je veľmi dôležité
učiť sa v detstve cudzie jazyky, aby bol človek úspešný v dospelosti.
 
Beseda bola zaujímavá, deviataci si mohli precvičiť komunikáciu v nemeckom jazyku, ktorý na
škole vyučujeme od 7. ročníka.   Nakoniec sme sa dohodli, že sa stretneme opäť v septembri
a porozprávame sa o darovaných knihách, ktoré si dovtedy prečítame. Dúfame, že časť žiakov
sa odhodlá prečítať ich  v nemčine.
 
Pozývam vás , milí žiaci do našej školskej knižnice, kde na vás čakajú nové  knihy plné napätia
a fantázie od Dr. Andreasa Cernusku . Môžete si ich požičať a v septembri nám o nich niečo
zaujímavé porozprávať.

Dr. Andreasovi Cernuskovi za dar srdečne ĎAKUJEME.
Návšteva v školskej knižniciNávšteva v školskej knižniciNávšteva v školskej knižniciNávšteva v školskej knižnici