Ďalšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromy

Ďalšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromy

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Ihrisko
 
Firma Autosklo Bicykle v Seredi postavila prvé detské ihrisko v roku 1994. Celkom 27 rokov ho obnovovala a udržiavala na vlastné náklady. V roku 2021 ihrisko opäť z vlastných prostriedkov obnovila a doplnila aj  niekoľko hracích komponentov z kvalitného agátového dreva. Zostava prvkov obsahuje detský domček so šmykľavkou a hojdačkami, koníkom na pružine, drevenou detskou hrou a masívnymi lavičkami. Ihrisko firma darovala mestu v júni 2021 a pre rodičov s deťmi tak pribudlo ďalšie pekné miesto na trávenie voľného času.
 
Stromy
 
Firma okrem ihriska sponzorsky vysadila na ulici D.Štúra  15  kusov vzrastlých stromov s priemernou výškou 5 m. Proti vyvráteniu ich chránia  oporné kolíky. Stromy rozšírili  mestskú zeleň a v budúcnosti prispejú k príjemnej klíme v tejto lokalite. Na výsadbu stromov bolo vydané povolenie mestského úradu.

 
Ďaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromyĎaľšia súkromná firma vybudovala v meste detské ihrisko, vysadila aj vzrastlé stromy