Skončilo sčítanie obyvateľov. Svoju povinnosť si v Seredi splnilo 91,38% občanov

Skončilo sčítanie obyvateľov. Svoju povinnosť si v Seredi splnilo 91,38% občanov

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Na území Slovenskej republiky bolo dňom 13. jún 2021 ukončené sčítanie obyvateľov. Povinnosť sčítať sa mali všetci obyvatelia s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na Slovensku.
 
Sčítanie obyvateľov bolo rozdelené na dve kolá.
 
Prvé kolo bolo elektronické samosčítanie a trvalo od 15. februára do 31. marca 2021. Zákonnú povinnosť samosčítať sa, si v Seredi splnilo 14 157 ľudí, čo je 87,09 % z celkového počtu obyvateľov.
 
Druhé kolo tzv. asistované sčítanie bolo určené pre digitálne vylúčených obyvateľov. Prebiehalo od  3. mája do 13. júna 2021. Túto možnosť vyžilo 697 obyvateľov, z toho iba 2 prostredníctvom mobilného asistenta sčítania, teda v domácnosti. Ostatní použili stacionárneho asistenta na mestskom úrade.
 
Spolu v oboch kolách bolo sčítaných 14 854 občanov Serede, čo predstavuje 91,38% z celkového počtu. Nesčítalo sa a teda svoju povinnosť si nesplnilo 8,62% občanov.
 
Na základe výsledkov jednotlivých miest a obcí z celého Slovenska sa budú odvíjať župné, mestské aj obecné rozpočty. To znamená, že budú plánované kapacity v škôlkach, školách, sociálnych a zdravotníckych zariadeniach, rozvoj dopravnej infraštruktúry a pod. Sčítanie obyvateľov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Samospráva mesta Sereď preto touto cestou ďakuje svojim občanom za zodpovedný prístup pri sčítaní sa.
 
Skončílo sčítanie obyvateľov. Svoju povinnosť si v Seredi splnilo 91,38% občanov