Obľúbené športovisko v meste

Obľúbené športovisko v meste

Šport     Iveta Tóthová    
 
Pôvodné workoutové ihrisko, ktoré sa nachádza pri zadnej bráne mestského parku bolo vybudované v roku 2015. Ide o obrazne povedané telocvičňu v prírode, kde sa cvičí váhou vlastného tela. Cvičiť tu môže zdarma každý, kto má chuť hýbať sa a to bez rozdielu veku a pohlavia. Na ihrisku sú nainštalované rôzne cvičebné prvky ako série hrázd v rôznych výškach, rebrík, lavička či bradlá. Denne tu cvičia športovci, z ktorých niektorí už dosiahli úspech na svetovej úrovni.
 
Priaznivci tohto druhu cvičenia pred časom nesmelo vyslovili želanie, rozšíriť ihrisko o ďalšie cvičebné prvky. Primátor mesta Martin Tomčányi preto oslovil firmu Rebod s myšlienkou vybudovania nového ihriska. Výsledkom spoločných stretnutí bol zrealizovaný nový priestor na cvičenie, ktorý firma Rebod zafinancovala a darovala mestu Sereď.
 
V uplynulom období boli cvičebné prvky rozšírené o ďalšie komponenty ako boxovacie vrece, kruhy či lano na šplhanie. Upravený bol aj okolitý priestor a tak v tejto časti mesta vzniklo športovisko, ktoré patrí medzi jedinečné športoviská tohto druhu na Slovensku.
 
 
Obľúvené športovisko v mesteObľúvené športovisko v mesteObľúvené športovisko v mesteObľúvené športovisko v mesteObľúvené športovisko v mesteObľúvené športovisko v mesteObľúvené športovisko v mesteObľúvené športovisko v mesteObľúbené športovisko v meste