Už o chvíľu budeme môcť pozorovať čiastočné zatmenie Slnka

Už o chvíľu budeme môcť pozorovať čiastočné zatmenie Slnka

Zaujímavosti     Iveta Tóthová    
Už dnes, 10. júna budeme môcť z územia Slovenska pozorovať čiastočné zatmenie Slnka. Mesiac zakryje pravú hornú časť slnečného kotúča a prekryje približne 4 percent plochy Slnka.
 
Zo Serede budeme môcť čiastočné zatmenie Slnka sledovať približne od 11. hodine a 55. minúte, maximálna fáza nastane o 12.41 h, koniec úkazu bude o 13.29 h.  V rámci Slovenska sú možné niekoľkominútové posuny.
 
Pri pozorovaní tohto nebeského javu si chráňte svoj zrak. Nepozerajte  na Slnko voľným okom, priamo cez ďalekohľad alebo cez slnečné okuliare.  Použiť môžete buď kvalitný filter, špeciálne okuliare, na krátkodobé pozorovanie dá použiť aj magnetický kotúč z diskety alebo čierna časť fotografického filmu.

Ďalšie čiastočné zatmenie Slnka bude zo Slovenska viditeľné 25. októbra 2022. Mesiac vtedy zakryje viac ako 31percent slnečného disku.
 
Podľa wikipédie je zatmenie Slnka prírodný úkaz, ktorý nastane, ak sa Slnko, Mesiac a Zem dostanú do jednej priamky. Na Zemi sa to prejavuje tak, že z pohľadu zo zeme Mesiac úplne alebo čiastočne prekryje Slnko. Dôvod, že zatmenia Slnka je na Zemi možné pozorovať, je ten, že pomer veľkostí Slnka a Mesiaca je takmer presne rovnaký ako pomer ich vzdialeností.
 
Na priloženej fotografii je zachytené čiastočné zatmenie Slnka v roku 2015, pozorované zo Serede. ( fotené cez filter )
Už o chvíľu budeme môcť pozorovať čiastočné zatmenie Slnka