V Seredi horel trávnatý porast. Hasiči varujú pred nebezpečenstvom vzniku požiarov

V Seredi horel trávnatý porast. Hasiči varujú pred nebezpečenstvom vzniku požiarov

Bezpečnosť     Iveta Tóthová    
Vo štvrtok 10. júna boli príslušníci HaZZ zo Serede a Galanty privolaný k požiaru trávnatého porastu v Seredi - časť Larzenky.  Príčinou požiaru bol pravdepodobne odhodený ohorok z cigarety, od ktorého sa požiar rozšíril po suchej tráve a burine. Ten bolo vidno z viacerých častí mesta. Nasadené boli tri vozidlá s technikou. Po lokalizácii bol požiar úspešne zlikvidovaný.
 
Hasiči varujú:
 
V prípade dlhodobo pretrvávajúceho teplého a suchého počasia hrozí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Preto je každý občan povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
 
Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch  z a k a z u j e  najmä:
 
zakladať alebo udržiavať ohne,
fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.
 
Čo robiť, ak vznikol požiar:
 
-bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov, t. č. 150 alebo na t. č. 112
 
-uviesť meno, lokalitu a čo horí. V  prípade potreby sa riaďte pokynmi operačného dôstojníka
 
-ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia
 
-vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, najmä detí a chorých ľudí
 
zdroj foto: facebook
 
V Seredi horel trávnatý porast. Hasiči varujú pred nebezpeženstvom vzniku požiarovV Seredi horel trávnatý porast. Hasiči varujú pred nebezpeženstvom vzniku požiarov