Župan Jozef Viskupič podporil športový deň v Centre pre deti a rodiny v Seredi

Župan Jozef Viskupič podporil športový deň v Centre pre deti a rodiny v Seredi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Centrum pre deti a rodiny v Seredi každý rok organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa detí celodenné športové podujatie. Pre väčšie deti boli na piatok 4. júna pripravené rôzne disciplíny ako  hod na kôš, streľba zo vzduchovky, hod šipkami či stolný tenis. Pre menšie deti to boli pohybové aktivity prispôsobené ich veku. Na pozvanie riaditeľa centra Jána Jankulára prišli deti povzbudiť predseda TTSK Jozef Viskupič, primátor mesta Sereď Martin Tomčányi, starosta obce Dolná Streda Ľuboš Šúry a náčelník Mestskej polície v Seredi Ladislav Fabo.
 
Prítomní hostia si na úvod prezreli priestory centra a oboznámili sa s jeho chodom. Následne sa presunuli do vonkajšieho areálu, aby odovzdali deťom ocenenia a dary.  V úvodnom príhovore riaditeľ centra Ján Jankulár uviedol: „Vážim si spoluprácu s mestom Sereď aj s okolitými obcami, rôznymi firmami či inštitúciami. Keďže naše centrum patrí pod štát, tak si vysoko vážim najmä spoluprácu s Trnavskou župou, že nám pomáha. V mene detí chcem všetkým poďakovať za pomoc, lebo vďaka spoločnej podpore prežijú super leto.“
 
Trnavský samosprávny kraj podporil Centrum pre deti a rodiny v Seredi finančnou čiastkou na zorganizovanie tejto športovej akcie. Župan Jozef Viskupič  ďalej ozrejmil, že časť financií putovala aj na činnosť občianskeho združenia, ktoré popri centre pracuje. „Centrum pre deti a rodiny patrí pod kompetenciu štátu, ale máme viacero spoluprác s takýmito zariadeniami, pretože tieto deti sú taktiež platnými občanmi nášho kraja. Preto sme radi, že sme mohli podporiť aj centrum v Seredi ,“ doplnil Viskupič.
 
 
Deti v tento deň  obdarovala aj spoločnosť FM Logistic Sereď. Silvia Sczetli, špecialitka personálneho oddelania uviedla, že spoločnosť FM Logistic má dlhoročnú väzbu s detským domovom a tieto deti im už takpovediac prirástli už k srdcu. Preto bolo prirodzené, že sa rozhodli podporiť aj tento športový deň.  Ďalej nám ozrejmila: "Naša firma spolupracuje s detským domovom na charitatívnom projekte, ktorého cieľom je pripraviť staršie deti na prestup z domova do skutočného života. Názov projektu je Vziať život do vlastných rúk zážitkom k hodnotám. Vieme ako tieto deti  v zariadení žijú, aký majú režim a preto vždy veľmi radi podporíme ich aktivity.“
 
Podľa primátora Martina Tomčányiho je prirodzené takýmto inštitúciám pomáhať: „Deti v centre nemajú ľahký osud a preto si dovolím povedať aj za starostu Šúryho, že ak im môžeme prispieť aspoň maličkosťou vždy tak radi učiníme. Priestor na to, aby sme robili dobré skutky je vždy. A v okolí je veľa šikovných a dobrých ľudí ochotných pomáhať, aj  keď sa nie vždy o nich hovorí verejne. Preto som rád ak sa dobré skutky aj takýmto spôsobom budú šíriť ďalej. Veď aj vďaka takýmto ľuďom prežijú tieto deti krásne prázdniny.“
 
Deti okrem športových aktivít čakalo aj skvelé občerstvenie a opekačka. Všetko vďaka sponzorom Lidl, pekáreň Školuda Trstín, I.D.C Holding a.s.Sereď, HUBERT J.E.s.r.o Sereď, Donuts.sk, Balkánska pekáreň a Farma Majcichov.
 
 
 
Župan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v SerediŽupan Jozef Viskupič prišiel podporiť športový deň v do Centra pre deti a rodiny v Seredi