SARIO - SPOLUPRÁCA - SLUŽBY INVESTOROM

SARIO - SPOLUPRÁCA - SLUŽBY INVESTOROM

Ekonomika     TÍM SARIO    

Služby pre podporu nových investícií

·         poskytovanie informácií o podmienkach investičnej pomoci

·         asistencia pri výbere vhodnej nehnuteľnosti -  Odbor regionálnych kancelárií agentúry SARIO spravuje a aktualizuje databázu voľných nehnuteľností. V prípade, že máte voľnú nehnuteľnosť, ktorú by ste chceli registrovať do databázy nehnuteľností alebo máte otázky na odbor regionálnych kancelárií SARIO, prosím, kontaktujte: regiony@sario.sk. Register štátom podporovaných priemyselných parkov nájdete na tejto stránke.

·         identifikácia potenciálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb

·         asistencia pri implementovaní investičných projektov

·         poradenstvo pri vybavení pracovných povolení/povolení na pobyt pre riadiacich pracovníkov

·         konzultácie pri získavaní osvedčenia o významnej investícii

·         tvorba sektorových a regionálnych analýz

Služby pre etablované spoločnosti
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu ponúka pomoc slovenským aj zahraničným spoločnostiam pri realizácii ich expanzných plánov v rámci SR. Služby, ktoré poskytuje odbor investičných projektov, zahŕňajú:

·         poradenstvo pri príprave a realizácii expanzií

·         identifikácia lokálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb

·         poskytovanie informácií o podmienkach investičnej pomoci

·         systematické riešenie problémov investorov na úrovni samospráv
i štátnej správy

·         podpora inovatívnych aktivít či výskumu a vývoja 

·         asistencia pri žiadosti o zaradenie do zoznamu centier podnikových služieb pri Ministerstve hospodárstva SR

·         poradenstvo v oblasti poskytovania komplexnej štátnej podpory pre strategických investorov

·         prepájanie škôl, univerzít & výskumných centier s podnikateľskou sférou

·         inovačné služby - platforma prepájajúca potreby investorov etablovaných na Slovensku s kompetenciami slovenských inovatívnych spoločností

·         poradenstvo v oblasti možnosti čerpania investičných stimulov a využitia daňového superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj

·         diverzifikačné služby - platforma na podporu diverzifikácie sektorového portfólia slovenských firiem smerom k perspektívnym a vysokotechnologickým odvetviam

Bližšie informácie o službách SARIO Vám radi poskytneme na invest@sario.sk.

                                                                                                                 

                                                                                                               

 

SARIO - SPOLUPRÁCA - SLUŽBY INVESTOROM