Prezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍM

Prezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍM

Umenie a literatúra     Iveta Tóthová    
Mestské múzeum v Seredi v spolupráci so Základnou umeleckou školou Jána Fischera Kvetoňa zorganizovali prezentačnú výstavu žiackych výtvarných prác pod názvom Dotyky s umením.  Zahájenie výstavy sa konalo v piatok 21. mája za prítomnosti vedúcej múzea Márii Dikovej, riaditeľky ZUŠ Dagmar Šajbidorovej, zástupcu riaditeľky Mariána Moskaľa, pedagogičiek Michaely Šebovej, Evy Šmigrovskej a Jarmily Lehoczki.
 
Vystavované diela sú predovšetkým práce absolventov 1. a 2.stupňa základného štúdia, doplnené o zaujímavé výtvarné práce ostatných žiakov na základe zadaní a  podľa výberu triednych  učiteľov  a vyučujúcich. Na jednotlivých exponátoch sa podieľajú žiaci s vekovou hranicou od 8 do 19 rokov. Použité výtvarné techniky sú predovšetkým maľba, kresba, modelovanie, tepanie, grafika či koláž.
 
Riaditeľka Dagmar Šajbidorová uviedla, že školský rok 2020/2021 bol pre všetkých v základnej umeleckej škole netradičným rokom: „Umelecké vzdelávanie v jednotlivých odboroch sme museli pretransformovať do domáceho prostredia a tiež do sveta techniky a sprostredkovaných audio prenosov. To, čo robí umenie umením, ten priamy kontakt s umelcom, či poslucháčom nahradili web kamery, mobily, či novodobé aplikácie…Každý pedagóg si sám volil spôsob komunikácie  so žiakmi  (na školských alebo vlastných notebookoch, mobilných telefónoch) podľa vlastnej úrovne počítačovej gramotnosti a tiež podľa technického vybavenia žiakov. Počas dištančného vyučovania  vedenie školy zabezpečovalo digitalizáciu školy   t.j. vybavenosť všetkých tried internetom, počítačovou technikou, novým školským softwarom v kompletnej výbave.  S podporou zriaďovateľa a mestského zastupiteľstva sme realizovali úpravy rozpočtu školy na uvedené zmeny.“
 
V šk. roku 2020/2021 absolvujú vo výtvarnom odbore uvedení žiaci:
 
Z triedy p.uč. Mgr.Michaely Šebovej:
 
1.stupeň: Viktória Mrvová, Miriam Plavocká, Adela Srncová, Eva Valovičová
 
2.stupeň: Ema Uramová
 
Štúdium pre dospelých: Sylvia Korcová
 
Z triedy p.uč.Evy Šmigrovskej, DiS.:
 
1.stupeň: Sandra Buchová, Michaela Mészarosová, Tereza Melayová
 
Z triedy p.uč.Bc.Jarmily Lehoczki:( elokované pracovisko Pata)
 
1.stupeň: Kiara  Ďuricová
 
Počas vernisáže vedúca múzea Mária Diková absolventom poďakovala za možnosť vystaviť ich výtvarné práce a podeliť sa s nimi s verejnosťou. Všetkým zaželala v ďalšom živote, aby ich umelecký smer sprevádzal aj v ďalších rokoch. Slávnostný večer spestril hrou na klavír Bruno Štibrány, taktiež absolvent ZUŠ.
 
Riaditeľka Dagmar Šajbidorová povedala: „Touto cestou chcem poďakovať všetkým pedagógom, ktorí sa v  podmienkach dištančného vzdelávania venovali žiakom, hľadali formy a spôsoby komunikácie a prezentovali svoju výchovno-vzdelávaciu prácu  na webe školy. Výstava Dotyky s umením je jednou z prvých aktivít školy po dištančnom vyučovaní, ktorú každoročne organizujeme v priestoroch mestského múzea. Sme radi, že sa nám ju podarilo zorganizovať  a pozývame verejnosť  prezrieť si vystavené práce.“   Výstava je sprístupnená do 18. júna 2021.
 
 
Prezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍMPrezentačná výstava výtvarných prác v mestskom múzeu pod názvom DOTYKY S UMENÍM