Informácie odboru prevencie kriminality MV SR v súvislosti s asistovaným sčítaním

Informácie odboru prevencie kriminality MV SR v súvislosti s asistovaným sčítaním

Mestský úrad     Organizačné oddelenie, MsÚ Sereď    
Informácie odboru prevencie kriminality MV SR v súvislosti s asistovaným sčítaním
Informácie odboru prevencie kriminality MV SR v súvislosti s asistovaným sčítanímInformácie odboru prevencie kriminality MV SR v súvislosti s asistovaným sčítaním