Magické knižné hody - pohreb

Magické knižné hody - pohreb

Umenie a literatúra     M.Kamenská    
Všetko má svoj začiatok a koniec. Napriek tomu je jednou z ľudských vlastností, že si prirodzenú existenciu smrti nechceme pripustiť. Zmienky o smrti a spôsobe pochovávanie našich dávnych predkov vnímame len ako časovo príliš vzdialené zaujímavosti, prípadne im vôbec nevenujeme pozornosť.
Ako je to s prípravou na posledný úsek života dnes? Ako tento kolobeh života vnímali generácie našich predkov? Ako to pociťovali ich potomkovia, ktorí boli so svojimi rodičmi a starými rodičmi oveľa častejšie ako my? Väčšinou ich v spoločnej domácnosti doopatrovali, prežívali s nimi každodenné  drobné starecké radosti, trápenie, žiale, občas i frfotanie, ale zároveň obdivovali pokoru, s ktorou sa chystali na druhý svet:
 
A keď príde moja posledná hodinka,
uchovaj ma od dlhotrvanlivej nemoci
a ráč mi dať dosť času na pravé pokánie,
aby ma smrť nekajúcneho v hriechu neprekvapila,
 nepripraveného nepredesila, aby som večne nezahynul.
Konečne ráč nás rodičov s dietkami spojiť vo svojom nebeskom kráľovstve.
V radosti večnej. Amen
Magické knižné hody - pohrebMagické knižné hody - pohrebMagické knižné hody - pohrebMagické knižné hody - pohrebMagické knižné hody - pohrebMagické knižné hody - pohrebMagické knižné hody - pohrebMagické knižné hody - pohreb