Kaštieľ zabojuje o štátnu dotáciu

Kaštieľ zabojuje o štátnu dotáciu

Projekty     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Sereď sa zapojila do výzvy o príspevok zo štátu na obnovu časti kaštieľa. Naša národná kultúrna pamiatka by konečne mohla dostať novú strechu, zrekonštruovala by sa jeho južná časť a vznikol by priestor pre galerijné účely.
 
Obnovme si kaštieľ
V máji podalo oddelenie projektov mesta projektovú žiadosť v rámci výzvy dotačného systému Ministerstva kultúry SR. „Opätovne sme kompletne pripravili a podali projektovú žiadosť o dotáciu na Ministerstvo kultúry SR. Jedná sa o dotačný systém Obnovme si svoj dom a jeho podprogram je zameraný na komplexnú obnovu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy,“ vysvetlil Branislav Bíro z mestského úradu, ktorý sa v Seredi venuje projektom.
Seredský kaštieľ sa nachádza v nepriaznivom stavebno – technickom stave, má poškodenú strechu, nosné konštrukcie, výrazne sú poškodené omietkové vrstvy aj výplne otvorov.
 
Postupná obnova: strecha a južné krídlo
Aktuálny projekt je zameraný na postupnú obnovu. „Záchrana tejto národnej kultúrnej pamiatky sa bude týkať hlavne stavebných objektov: centrálna časť strechy a južné krídlo objektu kaštieľa. Prínosom projektu má byť zachovanie a prezentácia kultúrneho dedičstva na lokálnej a národnej úrovni, ďalej dosiahnutie trvalo udržateľného a stavebnotechnického stavu národnej kultúrnej pamiatky a čiastočné odstránenie jej havarijného stavu,“ uzavrel Branislav Bíro. Pri úspešnej realizácií projektu môže mesto rátať aj s priestormi pre svoje kultúrnospoločenské aktivity, prezentáciu rôznych exponátov, či osvetovú činnosť. 
 
Tretina kaštieľa je už v rukách nájomcu
Začiatkom tohto roka sa seredská verejnosť oboznámila s menom vysúťaženého nájomcu severného krídla kaštieľa. Ten sa zaviazal, že do stanoveného termínu v tejto časti sprevádzkuje reštauračnú časť, kancelárske a školiace priestory a tiež zrekonštruuje priestory suterénu. Na túto časť seredského kaštieľa sa podaný projekt nevzťahuje, avšak v prípade schváleného projektu mesta je veľký predpoklad, že práce budú na seba nadväzovať.
 
O čerstvo podanom projekte sa detailne oboznámia poslanci mesta na najbližšom zastupiteľstve. Výsledky rozhodnutia členov dotačnej komisie MK SR budú zverejnené do konca júna 2021 a v prípade schválenia nášho projektu by sa mohlo začať s rekonštrukčnými prácami v prvej polovici roka 2022.
Kaštieľ zabojuje o štátnu dotáciu