Mestská polícia zasahovala v areáli Milexu

Mestská polícia zasahovala v areáli Milexu

Mestská polícia     Mestská polícia    
Dňa 13.5.2021 bola hliadka MsP vyslaná do areálu fy.Milex, kde mala mať zdravotné problémy neznáma osoba. Počas preverovania hliadka zistila, že v areáli Milexu sa nachádzajú skládky väčšieho množstva odpadu pozostávajúceho z plastov a vyseparovaného textilu.
O danej skutočnosti bol informovaný majiteľ pozemku, primátor mesta ako aj Okresné riaditeľstvo PZ GA.
Mestská polícia zasahovala v areáli MilexuMestská polícia zasahovala v areáli MilexuMestská polícia zasahovala v areáli MilexuMestská polícia zasahovala v areáli MilexuMestská polícia zasahovala v areáli Milexu