Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie v dňoch od 14.5. do 19.5.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie v dňoch od 14.5. do 19.5.2021

Udalosti a ľudia     Západoslovenská distribučná a.s. .    
 
Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej ústavy, alebo v ich ochrannom pásme dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v nasledujúcich dňoch na uliciach podľa rozpisu.
 
Za vzniknuté nepríjemnosti sa Západoslovenská distribučná a.s.  ospravedlňujeme.
 
 
Dňa 14.05.2021 budú v čase od 07:45 hod. do 15:15 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice : 
 
JESENSKÉHO č. 1, 3, S, SA, 7, 9/VE, 10, 10/ZA, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 30A/2, 31, 32,33,34,35,35/VE, 36,37, 37A,40, 40/PR,114,582/1
KOMENSKÉHO č. 36/BL I 711/3, 716
PAŽITNÁ č. 2/D2 I 4/D2, 6/D2, 8/D2, 10/Dl, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33/BL, 33/D2, 9023, 9025
PRIBINOVA č. 1, 1/0P, 2, 3, 4, 4/0P, S, 6, 7, 8, 9, 9/BL, 9/PR, 11, 2270/179, 2270/187, 2270/192, 2270/193, 2270/194, 2270/195,2270/196, 2270/200,2270/201,2270/203,2270/206,2270/207,2270/213, 2270/214,2270/221,2270/223, 2270/224,2270/225, 2270/230,2270/232,2270/233
ŽELEZNIČNÁ č. 1, 3, S, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25/VE, 26, 27 /Dl, 27 /D2, 28, 28/0P, 29,30,31,32,32/0P,34,36,38,40,42,
44,46,48,48/pred,50,52,54,54/VE,56,58,58/VE,60,4642,4647
 
Dňa 17.05.2021 budú v čase od 07:45 hod. do 15:15 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice : 
 
PAŽITNÁ č. 25, 27, 29, 31, 33/D2
ŽELEZNIČNÁ č. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 24
o
Dňa 18.05.2021 budú v čase od 07:45 hod. do 15:15 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice : 
 
VONKAJŠÍ RAD č. 6/0P, 3574/5
 
Dňa 19.05.2021 budú v čase od 07:45 hod. do 15:15 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice : 
 
CUKROVARSKÁ č. 14, 16, 18, 20, 22, 24
Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie v dňoch od 14. do 19.5.2021