Oddychová zóna "Nábrežie Garbiarska" je v plnej realizácii

Oddychová zóna "Nábrežie Garbiarska" je v plnej realizácii

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Na nábreží Váhu pri Garbiarskej ulici sa realizuje oddychová zóna, ktorej vybudovanie si zobrali pod patronát skauti z 82. zboru Polaris Sereď.  Myšlienku podporilo aj OZ Vodný hrad, ktoré plánuje  priestor rozšíriť o náučný chodník s názvom „Seredské lodné mlyny – zabudnutá história“. Nainštalované tu budú informačné tabule o lodných mlynoch na Váhu. Podľa Rastislava Petroviča štatistiky z roku 1900 vykazujú v meste až 48 mlynárov. Posledné mlyny zanikli v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Ide o časť histórie mesta, o ktorej už mladá generácia málo vie. Informačné tabule budú mať tak aj vzdelávací charakter.
 
„Realizovať myšlienku Oddychovej zóny Garbiarska môžeme najmä vďaka tomu, že sa nám podarilo získať grant z Nadácie Slovenskej sporiteľne MÁM NA TO. Úspešný sme boli aj pri získaní financií z patricipatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. Mesto ako majiteľ pozemku nám dalo súhlas, bez ktorého by sme projekt nemohli realizovať. Na jeseň 2019 Mesto Sereď spolu s vojakmi realizovalo orezy a čistenie priestoru. Mesto bolo nápomocné aj s odvozom dreva a konárov, ktoré sme počas brigád vypíli, povedal poslanec Ondrej Kurbel, ktorý seredských skautov zastupuje. O tom, čo v danej  lokalite vznikne, ako môžu pomôcť Seredčania pri budovaní zóny a kedy si relax v prírode budú občania môcť vychutnávať nám porozprával v nasledujúcom rozhovore.
 
 
Pán Kurbel mohli by ste, prosím ozrejmiť čitateľom, čo bude výsledkom rozbehnutých aktivít na nábreží Váhu?
 
Chceli by sme, aby priestor medzi Váhom a hrádzou pri Garbiarskej ulici začal slúžiť verejnosti na oddych a relax. Vznikne tu oddychová zóna "Nábrežie Garbiarska". Plánujeme vybudovať chodníky, lavičky aj netradičné prvky na sedenie, aby sa umožnil kontakt ľudí s riekou. Vybudovali sme tu bylinkovú špirálu a dokončujeme ohnisko, ktoré veríme že bude obľúbeným miestom na opekačky. V časti plochy chceme vysiať tieňomilné druhy tráv, aby sa dalo pohybovať aj mimo vybudovaných chodníkov. Pribudnú aj vtáčie búdky a ovocné stromy. Naše mladé dizajnérky sa pri svojich návrhoch všetky zhodli na jednom prvku - húpačka teda musí byť :)
 
Hlavným cieľom je však spraviť lokalitu čistejšiu, prístupnú a bezpečnejšiu.  Nielen že bol tento pozemok dlhodobo zarastený hustým porastom náletových drevín, ale sa tu nachádza aj množstvo navezeného odpadu. Od šatstva v rôznom stupni rozkladu, cez stavebný odpad, kusy železa, ale aj injekčné striekačky a veľa skla. V minulosti tu bola rómska kolónia a donedávna tu prespávali bezdomovci.
 
Aby bolo vôbec možné využívať a udržiavať tento priestor, bolo potrebné vytrhať množstvo koreňov, ktoré zostali po vypílení náletových drevín. Skla je tu však v zemi toľko, že prvý bagrista vzdal prácu už po pár minútach. Ďalší, odvážnejší, skončil do pol hodiny s defektom.  Uspeli sme až na tretí pokus s pásovým minibagrom.
 
Aj keď sme s tým na začiatku nepočítali, najväčší problém bude s vyčistením priestoru od odpadu. Chceme preto použiť mobilný preosievač, a odpad od zeminy vyseparovať priamo na mieste. Je to ekologickejšie a aj lacnejšie riešenie, ako odviezť množstvo znečistenej zeminy niekam na skládku.
Na nebezpečné orezy stromov priamo pri brehu sme si objednali firmu s profesionálnymi pilčíkmi s lezeckým výstrojom. Väčšinu orezov sme však riešili sami brigádnicky.
 
 
Zvládnuť všetko svojpomocne zrejme nie je možné. Plánujete prizvať na pomoc aj občanov mesta, resp. samotné Mesto Sereď ?
 
Samozrejme, najbližšia brigáda, ktorej sa môže zúčastniť už aj verejnosť bude v prípade dobrého počasia už túto sobotu ( pozn. 15.5.). Budeme najmä dočisťovať pozemok. V prípade záujmu si prineste rukavice, hrable alebo lopatu a kto má možnosť, aj vyžínač.
Veľkú brigádu, ktorú budeme ešte komunikovať, plánujeme v sobotu 29.mája. Verím, že mesto nám pomôže s uskladnením odpadu, ktorý zostane po preosiatí zeminy.
 
Dá sa približne určiť termín, kedy si budete môcť povedať, že máte "hotovo" ?
 
Plánovaný termín odovzdania diela verejnosti a mestu sa nám posúval kvôli pandémii aj komplikáciám, ktoré som už spomenul. Boli by sme radi, keby sa nám všetko podarilo dokončiť do konca júla.
 
Oddychová zóna Oddychová zóna Oddychová zóna Oddychová zóna Oddychová zóna Oddychová zóna Oddychová zóna Oddychová zóna Oddychová zóna Oddychová zóna Oddychová zóna Oddychová zóna Oddychová zóna Oddychová zóna Oddychová zóna Oddychová zóna