Práce na rekonštrukcii trhoviska pokračujú II. etapou

Práce na rekonštrukcii trhoviska pokračujú II. etapou

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Rekonštrukcia trhoviska na Mlynárskej ulici začala v septembri 2020.  V rámci ukončenej I. etapy boli  vykonané práce na nových spevnených plochách, predpríprave na prestrešenie a nainštalované bolo aj nové verejné osvetlenie. Práce vykonala firma Lukystav s.r.o. z Dolnej Stredy.  Vynovené boli aj verejné toalety, ktoré sa v priestore trhoviska nachádzajú.
 
 
Pracovnú štafetu na II. etape už prebrala firma INEX –Hausgarden, spol. s.r.o. z Močenku. V nasledujúcich týždňoch bude vybudované prestrešenie trhoviska.  Súčasťou druhej etapy bude aj osadenie prvkov drobnej architektúry ako lavičky či smetné koše. Všetko bude realizované s dôrazom na  výtvarný výraz, údržbu, trvácnosť a kvalitu materiálu. Navrhnutý je ucelený systém prvkov v kombinácii kov a drevo, ktorý bude v súlade s mobiliárom v meste, najmä s Námestím slobody. Na trhovisku budú osadené tri lavičky, jedna kruhová lavička, štyri odpadkové koše, dva  koše na psie exkrementy a jeden gabion.
 
Súčasťou mobiliáaru budú aj stojany na bicykle s kovovou konštrukciou v jednotnej farebnosti s lavičkami. Detské ihrisko budú tvoriť tri hracie prvky s dopadovou plochou o rozmeroch 41 m2. Sadové úpravy budú zahŕňať ošetrenie jestvujúcej zelene, vysiatie trávnika, výsadbu kríkov a trvaliek. Po ukončení bude nasledovať v rámci III. etapy rekonštrukcia vozovky.
 
Prinášame pohľad na stav trhoviska po ukončení I. etapy rekonštrukcie.
 
Práce na rekonštrukcii trhoviska pokračujú II. etapouPráce na rekonštrukcii trhoviska pokračujú II. etapouPráce na rekonštrukcii trhoviska pokračujú II. etapouPráce na rekonštrukcii trhoviska pokračujú II. etapouPráce na rekonštrukcii trhoviska pokračujú II. etapouPráce na rekonštrukcii trhoviska pokračujú II. etapouPráce na rekonštrukcii trhoviska pokračujú II. etapouPráce na rekonštrukcii trhoviska pokračujú II. etapouPráce na rekonštrukcii trhoviska pokračujú II. etapouPráce na rekonštrukcii trhoviska pokračujú II. etapouPráce na rekonštrukcii trhoviska pokračujú II. etapouPráce na rekonštrukcii trhoviska pokračujú II. etapou