Od 24.5. do 11.6. prebehne rekonštrukcia chodníka na Cukrovarskej ulici. V tomto období prosíme vodičov, aby na predmetnom úseku neparkovali

Od 24.5. do 11.6. prebehne rekonštrukcia chodníka na Cukrovarskej ulici. V tomto období prosíme vodičov, aby na predmetnom úseku neparkovali

Rozvoj a výstavba     Oddelenie rozvoja mesta    
 
Mesto Sereď pokračuje v  plánovaných rekonštrukciách chodníkov. Článok o pripravovaných prácach sme priniesli v tomto článku.
 
V rámci nastaveného harmonogramu bude ďalšou etapou ul. Cukrovarská a na základe uvedeného chceme požiadať občanov , aby v dňoch od 24. 5. do 11. 6. neparkovali na predmetnej ulici. Rekonštrukcie na jednotlivých uliciach budú spočívať v obnove povrchov chodníkov formou zámkovej dlažby a na ul. Trnavskej a v zámockom parku formou asfaltu.  Práce budú prebiehať  v závislosti od pandemickej situácie a klimatických podmienok.
 
 
Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie počas celkovej rekonštrukcie.
Od 24.5. - 7.6. prebehne rekonštrukcia chodníka na Cukrovarskej ulici. V tomto období prosíme vodičov, aby na predmetnom úseku neparkovali