Mestská polícia odstránila starý náhrobný kameň

Mestská polícia odstránila starý náhrobný kameň

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
Hliadka mestskej polície v utorok 11. mája obdržala oznam o náhrobnom kameni nachádzajúceho sa na Garbiarskej ulici. Nález spozoroval náhodný občan pri venčení psa.
 
Príslušníci MsP obhliadkou zistili, že sa jedná o starý kameň a z tohto dôvodu preverili Židovský cintorín, či nepochádza z tohto pietneho miesta. Táto skutočnosť sa nepotvrdila a kameň pravdepodobne pochádza z bývalého kamenárstva na Garbiarskej ulici. Nakoľko takýto predmet nemôže zostať na sídlisku, hliadka zabezpečila odvoz do priestorov mesta.
Mestská polícia odstránila starý náhrobný kameň Mestská polícia odstránila starý náhrobný kameň Mestská polícia odstránila starý náhrobný kameň Mestská polícia odstránila starý náhrobný kameň Mestská polícia odstránila starý náhrobný kameň