Odhlučnenie mosta do kempingu zajtra pokračuje. Doprava bude obmedzená !

Odhlučnenie mosta do kempingu zajtra pokračuje. Doprava bude obmedzená !

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Ako sme Vás informovali most Bailey Bridg spájajúci lokalitu mesta Sereď s časťou kemping,  postupom času pri prejazde vozidiel vykazoval nadmernú hlučnosť. Dobrovoľníci preto pristúpili k odstráneniu tohto nedostatku.
 
Od  štvrtka 6. mája bol skúšaný prototyp odhlučnenia. Špeciálne podložky a nosníky sa osvedčili a tak budú zajtra t.j. v utorok 11. mája osadené po celej dĺžke mosta.  Z tohto dôvodu upozorňujeme, že počas opráv dôjde k obmedzeniu premávky.
 
Dobrovoľne sa zúčastniť na prácach pri odhlučnení mosta môže každý kto má záujem. Vítaná je každá pomocná ruka !  
Odhlučnenie mosta do kempingu zajtra pokračuje. Doprava bude obmedzená !