Oslavujeme "Deň matiek"

Oslavujeme "Deň matiek"

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Druhá nedeľa v mesiaci máj je venovaná všetkým mamám na celom svete. Deň matiek sa slávi ako uctenie materstva, materských pút a hlavne postavením matky v spoločnosti. Ide o deň,  kedy by sme mali poďakovať všetkým mamám, mamičkám   či maminkám za ich lásku a opateru, ktorú nám celý život dávajú.
 
História tohto dňa siaha do 17. storočia, kedy sa obdoba Dňa matiek zrodila v Anglicku. Nešlo však o tradičné obdarovanie matiek, ale skôr o takzvaný návštevný deň v pôstnom období pred Veľkou nocou. Chudobnejší ľudia pracovali v mestách a svoje matky navštevovali počas nedele. Aj preto tento deň volali Nedeľa matiek alebo Materská nedeľa.
 
Oficiálne však vznikol v USA na pamiatku ženy menom Anna Reevers Jarvisová, ktorá pochádzala z Philadelphie. Táto matka 11-tich detí bojovala, respektíve sa angažovala za práva matiek počas americkej občianskej vojny. Po jej smrti v tomto boji pokračovala aj jej dcéra, ktorá sa o zavedenie Dňa matiek pokúšala prostredníctvom kampane. Kampaň bola úspešná a skončila v roku 1911. Avšak Deň matiek bol oficiálne vyhlásený za národný sviatok, počas ktorého sa verejne vyjadruje láska a úcta k matkám, až v roku 1914. Neoficiálne sa symbolicky oslavoval už od zahájenia kampane. V priebehu nasledujúcich rokov sa rozšíril aj do ďalších krajín sveta.
 
Redakcia Seredských noviniek praje všetkým mamám len to najlepšie. Pripájame aj blahoželanie primátora mesta a kolektívu zamestnancov MsÚ.
 
 
 
Oslavujeme