Slávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny

Slávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Dňa 7. mája sa pri príležitosti 76. výročia ukončenia druhej svetovej vojny konal pri Pamätníku oslobodenia v Seredi pietny akt  kladenia vencov. Vzdať úctu a hold padlým vojakom prišli zástupca primátora mesta Sereď Ľubomír Veselický, vedúca organizačného oddelenia Silvia Adamčilková, poslanci MsZ, zástupcovia Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante, príslušníci Ženijného práporu v Seredi, Zväzu vojakov SR klub Sereď, členovia TJ Rozkvet a Denného centra pre seniorov v Seredi.
 
Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, ktorý stál život asi 45 až 60 miliónov ľudí. Boli zničené celé mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom dedičstve ľudstva. Ukončenie 2. svetovej vojny si  v Seredi každoročne pripomíname spomienkovým stretnutím.
 
Pietny akt začal  položením vencov a spomienkou na všetky obete, ktoré prišli o život počas II. svetovej vojny. Po odznení hymny SR  zástupca primátora Ľubomír Veselický vo svojom príhovore povedal:  „Od pamätného dňa  víťazstva nad fašizmom uplynulo76 rokov, no dôležitosť historického odkazu konca druhej svetovej vojny ostáva napriek tak značne dlhej dobe stále aktuálny. Pred troma rokmi som na tomto mieste hovoril, že politika mocných vždy dokázala vzburcovať masy, aby išli zabíjať tých, ktorých im predstavila ako nepriateľa. Tieto slová ostávajú v platnosti aj naďalej, kým si každý človek neuvedomí, že prítomnosť ozbrojenca na cudzom území je zločinom.“
 
Predseda Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante Jozef Janský v príhovore pripomenul, že na území nášho štátu je pochovaných 60 659 vojakov Červenej armády, 10 435 rumunských vojakov, 1 736 príslušníkov prvého československého armádneho zboru.  Na Slovensku bolo umučených a zavraždených viac ako 5 300 ľudí, vypálených 90 obcí a osád. Po vojne sa odkrylo 211 hromadných hrobov.
 
Slávnostný akt bol ukončený básňou, ktorá odznela v podaní Ruženy Scherhauferovej. Po ukončení ceremoniálu predseda Zväzu vojakov Ondrej Urban ocenil niekoľko bývalých vojakov vo výslužbe, ktorí slúžili v Seredi a stáli na ochrane mieru, či už na území Slovenska alebo v rôznych misiách. Prezídium Zväzu vojakov SR a Zväzová rada sa ich rozhodla oceniť medailami Hviezda Zväzu vojakov SR a čestnými uznaniami.
 
SLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojnySLávnostné kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny