Vyčistenie Pamätníka oslobodenia na Námestí slobody

Vyčistenie Pamätníka oslobodenia na Námestí slobody

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Pamätník oslobodenia umiestnený na Námestí slobody v Seredi bol podľa dostupných informácií odhalený v r.1973. Autormi sú ing.arch. Krajíček a akad. sochár Draškovič.  Ide o kompozíciu v tvare kosáka a kladiva s reliéfom postupujúcej Sovietskej armády. Pamätník je opatrený bielym náterom a preto vplyvom poveternostných podmienok dochádza k jeho znečisteniu. Firma Jána Putifára z Dolných Salíb vykonala v utorok 4. mája vyčistenie pamätníka vysokotlakovým prúdom vody.
 
V  najbližšom čase prejde obnovou aj podstavec,  na ktorom je pamätník umiestnený.  Niektoré časti sú totiž vyštrbené a obklad je na viacerých miestach opadaný. Z Úradu vlády SR už bola na renováciu "pódia" poskytnutá  mestu dotácia vo výške 16 000,- eur.
 
Tieto dotácie sú určené na opravu vojnových hrobov a sú poskytované z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky. Vojnovým hrobom sa rozumie miesto, kde sú uložené ľudské ostatky vojnových obetí, ale aj náhrobok, pamätník či iný pietny symbol alebo pamätné miesto, ktoré pripomínajú vojnovú udalosť.
 
Základným cieľom poskytovania týchto dotácií je nielen oprava vojnových hrobov, pamätníkov alebo pamätných tabúľ ale aj  všeobecné zvýšenie národného povedomia o boji proti fašizmu a problematike extrémizmu.
 
Na Pamätníku oslobodenia v Seredi  sú nápisy:
 
DŇA 1.APRÍLA 1945 VOJSKÁ DRUHÉHO UKRAJINSKÉHO FRONTU POD VEDENÍM MARŠÁLA MALINOVSKÉHO OSLOBODILI MESTO SEREĎ

SOVIETSKEJ ARMÁDE VĎAČNÁ SEREĎ

sign. F.DRAŠKOVIČ 1973
 
 
Vyčistenie Pamätníka oslobodenia na Námestí slobodyVyčistenie Pamätníka oslobodenia na Námestí slobodyVyčistenie Pamätníka oslobodenia na Námestí slobodyVyčistenie Pamätníka oslobodenia na Námestí slobodyVyčistenie Pamätníka oslobodenia na Námestí slobodyVyčistenie Pamätníka oslobodenia na Námestí slobodyVyčistenie Pamätníka oslobodenia na Námestí slobodyVyčistenie Pamätníka oslobodenia na Námestí slobodyVyčistenie Pamätníka oslobodenia na Námestí slobodyVyčistenie Pamätníka oslobodenia na Námestí slobodyVyčistenie Pamätníka oslobodenia na Námestí slobody