Veľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušené

Veľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušené

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Veľké rybárske preteky v Hornom Čepeni už neodmysliteľne patrili k májovým udalostiam v našom meste. Išlo o obľúbené podujatie nielen rybárov ale aj návštevníkov. Stretávali sa tu rodiny, priatelia aj kolegovia, ktorých sem prilákala prechádzka v prírode, povzbudzovanie rybárov,ale aj stánky s občerstvením. Počet súťažiacich každý rok dosahoval horný limit 180 rybárov, čo preteky radilo medzi najväčšie na Slovensku. 
 
Veľkým rybárskym pretekom predchádza dlhá príprava zo strany organizátorov. Veď lístky na preteky bývali vypredané už niekoľko mesiacov pred samotnými pretekmi. Hlavnou motiváciou pre súťažiacich  bola totiž prvá cena a to finančná hotovosť vo výške 10 000,- eur. Okrem prvej ceny organizátor pretekov poskytol ešte ďalších 14 hodnotných cien, z ktorých aj tá posledná presiahla hodnotou štartovného.
 
Už vlani sa z dôvodu pandémie Veľké rybárske preteky konať nemohli. Všetci ale dúfali, že tento rok to vyjde a súťaž prebehne. Členovia SRZ MsO Sereď plánovali, pripravovali, chystali .... no žiaľ ich snaha bola zbytočná.
 
Na základe aktuálnej epidemickej situácie a rozhodnutia Výboru SRZ MsO Sereď boli VRP 2021 v Hornom Čepeni zrušené.
 
Tým, ktorí si zakúpili lásty,  bude vrátená platba v sume 160,-  eur  dvomi spôsobmi:

1. prevodom na Váš účet – po zaslaní čísla účtu
2. poštovou poukážkou
 
Túto informáciu pošlite na email: srzsered@gmail.com v termíne do 12.5.2021 (vrátane).
Prípadné otázky Vám budú zodpovedané telefonicky +421 948 052 273.
 
Organizátori ale už teraz plánujú Veľké rybárske preteky 2022. Povolenky sa začnú predávať od decembra 2021.
 
Priloženými fotografiami si pripomeňme VRP z roku 2019.
 
Veľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušenéVeľké rybárske preteky v Hornom Čepeni sú zrušené