Začalo asistované sčítanie obyvateľov

Začalo asistované sčítanie obyvateľov

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Na území Slovenskej republiky tento rok prebieha sčítanie obyvateľov. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia, ktorí majú v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.  Povinnosť sčítať sa majú  aj tí, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí.
 
Sčítanie obyvateľov je rozdelené do dve časti.
 
Prvá časť bolo elektronické samosčítanie a trvalo od 15. februára do 31. marca 2021. Zákonnú povinnosť samosčítať sa, si v Seredi splnilo 14 157 ľudí, čo je 87,09 % z celkového počtu obyvateľov. V rámci Slovenska sa elektronickým formulárom samosčítalo 4 844 007 obyvateľov, čo predstavuje 86 %. Keďže sa sčítať musí každý občan, zbytok obyvateľov už teraz musí využiť pri sčítaní asistenta. Za nesčítanie totiž hrozia pokuty.
 
Druhá časť  je tzv. asistované sčítanie. Je určené primárne pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí nevedia narábať s technológiami, nemajú prístup na internet alebo sa nemohli sčítať počas online samosčítania do konca marca 2021. Asistované sčítanie prebieha od  3. mája a potrvá 13. júna 2021.
Sčítať sa bude možné prostredníctvom stacionárneho asistenta sčítania na kontaktnom mieste, kde sa môže obyvateľ sčítať sám pomocou techniky, ktorú má k dispozícii, alebo mu na požiadanie pomôže stacionárny asistent.  Od 3.5.2021 je na Mestskom úrade v Seredi vytvorené kontaktné miesto, ktoré je k dispozícii počas úradných hodín.
 
Ak sa občan nedokáže alebo nechce na kontaktné miesto dostaviť, môže požiadať o mobilného asistenta sčítania, ktorý ho  navštívi u neho doma. Vyžiadať si túto službu môžete telefonicky u PhDr. Silvii Adamčíkovej na t.č. 0905 556 879. Pri nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta je treba uviesť meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, aby si mohol mobilný asistent dohodnúť termín a čas návštevy.
„Mobilný asistent sčíta obyvateľa priamo v jeho domácnosti prostredníctvom tabletu. Bez telefonického objednania mobilní asistenti domácnosti obyvateľov nenavštevujú. Upozorňujeme preto najmä starších obyvateľov, aby do svojich domácností nevpúšťali nikoho, kto sa bude vydávať za asistenta sčítania a nedohodli si ho telefonicky na mestskom úrade. Každý mobilný asistent disponuje preukazom asistenta a pri návšteve domácnosti sa ním preukáže,“ vysvetľuje Silvia Adamčíková, vedúca organizačného oddelenia na MsÚ v Seredi.
 
Preukaz bude obsahovať meno a priezvisko asistenta, identifikátor a evidenčné číslo. Totožnosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na základe predchádzajúceho objednania je možné si spätne overiť zavolaním na mesto. Ešte raz upozorňujeme, že asistenti bez zavolania NECHODIA k obyvateľovi domov. Ak sa s takýmto postupom stretnete, dôrazne odporúčame nevpúšťať neznáme osoby do bytu či domu a kontaktovať políciu.
 
 
Sčítanie pomocou stacionárneho asistenta je vykonávané na Mestskom úrade v Seredi v úradných hodinách:
 
Pondelok 8,00 – 12,00  13,00 – 15,00
Utorok      8,00 – 12,00  13,00 – 15,00
Streda      8,00 – 12,00  13,00 – 17,00
Štvrtok     8,00 – 12,00  13,00 – 15,00
Piatok       8,00 – 12,00  
 
Na Mestskom úrade sú vytvorené 3 kontaktné miesta, v ktorých pracujú stacionárni asistenti (kancelária č. 7 a 8 na prízemí a kancelária č. 26 na 1.poschodí)
 
Sčítanie pomocou mobilného asistenta:
 
Obyvateľ zatelefonuje na Mestský úrad v Seredi a požiada o služby mobilného asistenta:
 
na mobil - 0905 55 68 79 – PhDr. Silvia Adamčíková
na pevnú linku – 031/789 2392, 2393
Začalo asistované sčítanie obyvateľov