Poznáte niekoho, kto by si zaslúžil cenu Trnavského kraja?

Poznáte niekoho, kto by si zaslúžil cenu Trnavského kraja?

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja  môžu aj tento rok podávať návrhy na udelenie Ceny TTSK. Verejné ocenenie je určené pre jednotlivcov a kolektívy, ktoré prispeli k rozvoju kraja a šíreniu jeho dobrého mena.
 
„Cena Trnavského samosprávneho kraja je verejným ocenením za mimoriadny prínos k rozvoju regiónu. Aj týmto spôsobom vyjadrujeme vďaku za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach života. Možnosť poukázať na ľudí, ktorí robia náš život kvalitnejším a lepším, má aj verejnosť,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.
 
Nominácie sú v šiestich kategóriách:
 
školstvo
kultúra
šport
zdravotníctvo
sociálna starostlivosť
občianska spoločnosť
 
Ocenenie sa udeľuje osobám, ktoré prispeli k rozvoju kraja v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, ako aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Súčasťou ocenenia je umelecké dielo a môže byť udelená aj finančná odmena pre jednotlivca v sume do 1000 eur, pre kolektív v sume do 2000 eur.
 
O udelení rozhoduje zastupiteľstvo TTSK . Nominácie je možné predkladať do 30. júna a to vyplnením nasledujúceho formulára.
 
 
Zdroj: TTSK
Poznáte niekoho, kto by si zaslúžil cenu Trnavského kraja?