OZ Vodný hrad spúšťa výzvu: 3 mesiace - 3 eurá

OZ Vodný hrad spúšťa výzvu: 3 mesiace - 3 eurá

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
V roku 2019 vyhlásilo OZ Vodný hrad verejnú zbierku na obnovu kamenného portálu hradnej brány na seredskom kaštieli. Cieľom zbierky občianskeho združenia je obnoviť staticky narušený kamenný portál hradnej brány Šintavského hradu a vrátiť mu pôvodný výraz.  Dnes portál podopiera provizórna drevená konštrukcia. Celková rozpočtovaná suma na obnovu je 17 686 €.  Zbierka potrvá do 20. júla 2021.
 
Prispieť môžete  dvomi spôsobmi:
 
1. zaslaním dobrovoľného peňažného príspevku na transparentný účet v Slovenskej sporiteľni na číslo účtu:
SK26 0900 0000 0051 5968 1250
 
2. vložením dobrovoľného peňažného príspevku do stacionárnej pokladničky v Mestskom múzeu v Seredi.
 
Aktuálny stav na účte  je 3 568,38 €.
 
OZ Vodný hrad sa symbolicky 3. mája, kedy do skončenia zbierky zostávajú necelé tri mesiace rozhodlo spustiť výzvu : 3 mesiace, 3 eurá.
 
Ako píšu vo svojej výzve: "Je to pre teba zanedbateľná suma? Pre nás znamenajú veľmi veľa a hlavne ak sa spojí množstvo ľudí! Prispejte nám na účet zbierky túto symbolickú hodnotu a do poznámky uveďte, čo pre Vás 3 eurá znamenajú! Budeme sa tešiť na Vašu pomoc, či dokonca kreatívne poznámky."
 
K oprave portálu je vydané povolenie a súhlas pamiatkového úradu aj od mesta Sereď. Portál je súčasťou historicky najcennejšej časti kam patrí aj bastion. V septembri minulého roka bol vybielený prejazd, ktorý spája plochy parku pred a za kaštieľom. V apríli 2021 združenie sponzorsky obdržalo tzv. zahasené vápno. Ide o materiál, ktorý sa bežne zohnať nedá. Toto vápno môže byť využité na podobné opravné účely.
 
Historickú bránu dal postaviť gróf Stanislav Thurzo, manžel Anny Roziny Listiusovej. Stalo sa tak po roku 1600, počas rozsiahlej prestavby hradu na protitureckú bastiónovú pevnosť. Cieľom je obnoviť renesančnú podobu portálu, ktorý bol súčasťou 3. hradnej brány. Rastislav Petrovič ďalej dodáva: "Podobne ako celý kaštieľ, aj táto brána dostala po roku 1949 riadne zabrať. Najprv nevhodnými stavebnými zásahmi a potom dlhodobou neúdržbou. Dokonca po roku 1960 bránu z oboch strán zamurovali a v prejazde postavili záchody pre stavbárov, ktorí v tom čase stavali v Seredi nové sídliská. Po čase záchody zrušili a zámurovku brány vybúrali. A to dosť nešetrne.
 
OZ Vodný hrad by portál brány chcel obnoviť do renesančnej podoby akú získal za Thurzovcov. Symbolicky by sa tak mohla spojiť minulosť so súčasnosťou, seredský kaštieľ so šintavským hradom. 
 
OZ Vodný hrad spúšťa výzvu: 3 mesiace - 3 eurá