Zamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta Sereď

Zamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta Sereď

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
Dňa 22. apríla si každoročne na celej planéte pripomíname  DEŇ ZEME. Symbolický dátum vznikol z iniciatívy amerického aktivistu Gaylorda Nelsona z Wisconsinu a tradíciu si udržiava už od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie.
 
 
Pri príležitosti Dňa Zeme sa vo viacerých mestách a obciach konajú brigády zamerané na vyčistenie okolia. Vo štvrtok 22. apríla sa do iniciatívy zapojili aj zamestnanci logistického centra AMAZON, ktorým čistota v meste Sereď nie je ľahostajná.  Amazon sa zaviazal k takzvanému "Klimatickému záväzku" (The Climate Pledge).  Miroslava Jozová z logistického centra vysvetlila: „Našim cieľom je do roku 2040 stlačiť vlastnú uhlíkovú stopu na úplnú nulu. Týka sa to napríklad prevádzky budov a centier, doručovania zákazníkom, obalových materiálov či ponúkania udržateľných produktov. Aby sme dosiahli tento cieľ, aktívne budujeme a zveľaďujeme našu firemnú kultúru aj smerom k trvalej udržateľnosti. Preto je našou prioritou zapájať zamestnancov do aktivít, ktoré chránia životné prostredie a obmedzené zdroje.“
 
 
Do brigády sa zapojilo 33 dobrovoľníkov, ktorí za pomoci pracovníkov mesta vyčistili areál kempingu, trasu od Nového Majera po Horný Čepeň, časť z Kasárenskej ulice po Trnavskú a Zámocký park. Pre zamestnancov bolo zabezpečené školenie BOZP, tematické tričká, rukavice a vrecia na odpad. Celkom bolo vyzbieraných 130 vriec odpadu, ktoré boli sústredené na stanovištiach, odkiaľ ich zamestnanci mesta odviezli.
 
V rámci firemného dobrovoľníctva zamestnanci Amazonu pomohli skrášliť mesto aj minulý rok, kedy brigádovali v priestoroch amfiteátra.  Firemní dobrovoľníci  takýmto spôsobom nielenže urobia kus práce ale inšpirujú aj ďalších ľudí  k podobným verejno-prospešným aktivitám.  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí aj tento rok priložili ruku k dielu a pomohli vyčistiť životné prostredie.
 
Zamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta SereďZamestnanci Amazonu pomohli pri čistení mesta Sereď