Trhovníci zaplatia zníženú daň za užívanie verejného priestranstva

Trhovníci zaplatia zníženú daň za užívanie verejného priestranstva

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Rekonštrukcia trhoviska si minulý rok vyžiadala dočasné umiestnenie predajných stánkov na Parkovú ulicu. Úrad verejného zdravotníctva síce povolil od pondelka 22. marca 2021 prevádzku nekrytých a čiastočne krytých trhovísk, no za veľmi prísnych podmienok. V areáli bývalého záhradníctva v mestskom parku ich nebolo možné  dodržať, preto sa otvorenie tohto predajného miesta v Seredi oneskorilo.
 
S cieľom umožniť občanom predávať a kupovať tovar či prebytky zo záhrad, poslanci na aprílovom zasadnutí museli ustanoviť priestor v areáli bývalého záhradníctva ako verejné priestranstvo pre osobitný spôsob užívania.
 
Mesto Sereď má vo všeobecno záväznom nariadení ustanovené štyri takéto priestranstvá, kde je možné umiestniť predajné zariadenie : Kasárenská ul. pri miestnom cintoríne, Hornočepeňská ul. pri miestnom cintoríne, Hornočepeňská ul. pri futbalovom štadióne a ul. D. Štúra pri objekte Progres. Po novom k týmto miestam  pribudne do 31.12.2021 aj  Parková ul. - priestory bývalého záhradníctva.  Mestské zastupiteľstvo  prerokovalo aj výšku sadzby dane za užívanie verejného priestranstva v tejto lokalite. Tá je určená na 1,70 € /m2/deň počas pracovných dní a 3,40 € /m2/deň počas dní pracovného pokoja (sobota, nedeľa a sviatky). Ako na zastupiteľstve odznelo, týmito sadzbami chce mesto zároveň regulovať počet predávajúcich, nakoľko sa trhovisko premiestnilo z väčšieho priestoru do menšieho. Poslanci predávajúcim odsúhlasili zníženie sadzby týchto daní o 50 %. Úprava VZN bude účinná od 8.5.2021 a má platnosť do konca roka 2021.
 
Okrem príjmu z daní, bude mať mesto s prevádzkou tohto verejného priestranstva aj určité výdavky, ako dozor pri vstupe, čistenie areálu, odvoz odpadkov a pod. Len v minulom roku stála úprava terénu cca 7 800 eur.
 
 
 
 
Trhovníci zaplatia zníženú  daň za užívanie verejného priestranstva. Predaj bude spustený 1. mája