Asistované sčítanie prebieha od 3. 5. do 13. 6. 2021

Asistované sčítanie prebieha od 3. 5. do 13. 6. 2021

Mestský úrad     PhDr. Silvia Adamčíková, vedúca organizačného oddelenia    
Štatistický úrad SR rozhodol, že asistované sčítanie obyvateľov prebieha od 3.5.2021 do 13.6.2021. Asistované sčítanie je určené pre tých, ktorí sa nesčítali sami ani s pomocou blízkej osoby. Od 3.5.2021 je na Mestskom úrade v Seredi vytvorené kontaktné miesto, ktoré je k dispozícii počas úradných hodín. Obyvatelia, ktorí sa nesčítali sami, majú možnosť prísť osobne na kontaktné miesto a sčítať sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania, alebo telefonicky kontaktovať PhDr. Silviu Adamčíkovú na t.č. 0905 556 879 a dohodnúť si návštevu mobilného asistenta sčítania. Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta je treba uviesť meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, aby si mohol mobilný asistent dohodnúť termín a čas návštevy. Mobilný asistent sčíta obyvateľa priamo v jeho domácnosti prostredníctvom tabletu. Bez telefonického objednania mobilní asistenti domácnosti obyvateľov nenavštevujú. Upozorňujeme preto najmä starších obyvateľov, aby do svojich domácností nevpúšťali nikoho, kto sa bude vydávať za asistenta sčítania a nedohodli si ho telefonicky na mestskom úrade. Každý mobilný asistent disponuje preukazom asistenta a pri návšteve domácnosti sa ním preukáže. Asistované sčítanie prebieha za dodržiavania všetkých protiepidemiologických opatrení.
 
Služby asistovaného sčítania sú poskytované dvoma spôsobmi:
1 . služby stacionárneho asistenta sčítania - na kontaktnom mieste na Mestskom úrade v Seredi.
2. služby mobilného asistenta sčítania - vo vlastnej domácnosti – na požiadanie.
Sčítanie pomocou stacionárneho asistenta:
Obyvateľ príde na Mestský úrad v Seredi v úradných hodinách:
Úradné hodiny na Mestskom úrade v Seredi
Pondelok 8,00 – 12,00  13,00 – 15,00
Utorok      8,00 – 12,00  13,00 – 15,00
Streda      8,00 – 12,00  13,00 – 17,00
Štvrtok     8,00 – 12,00  13,00 – 15,00
Piatok       8,00 – 12,00  
Na Mestskom úrade sú vytvorené 3 kontaktné miesta, v ktorých pracujú stacionárni asistenti (kancelária č. 7 a 8 na prízemí a kancelária č. 26 na 1.poschodí)
 
Sčítanie pomocou mobilného asistenta:
Obyvateľ zatelefonuje na Mestský úrad v Seredi a požiada o služby mobilného asistenta:
na mobil - 0905 55 68 79 – PhDr. Silvia Adamčíková
na pevnú linku – 031/789 2392, 2393
Pri telefonickej požiadavke je potrebné nahlásiť: meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol dohodnúť termín a čas návštevy.
 
Výlučne na základe požiadavky obyvateľa príde mobilný asistent do domácnosti a sčíta obyvateľa prostredníctvom tabletu. Bez telefonického objednania mobilní asistenti domácnosti obyvateľov nenavštevujú. Upozorňujeme preto najmä starších obyvateľov, aby do svojich domácností nevpúšťali nikoho, kto sa bude vydávať za asistenta sčítania a nedohodli si ho telefonicky na mestskom úrade.
 
Každý mobilný asistent disponuje preukazom asistenta a pri návšteve domácnosti sa ním preukáže.
Asistované sčítanie prebieha za dodržiavania všetkých protiepidemiologických opatrení.
Asistované sčítanie prebieha od 3. 5. do 13. 6. 2021